Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Προτάσεις Kireas.org για το Γενικό Πολεοδομικό

Kireas.org: Δρόμο προς Κύμη, σύνδεση Πηλίου-Κυμασίου-Κρύας Βρύσης, ΠΕΡΠΟ......

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Θαλασσόκρινα στην Κρύα Βρύση

Τα απειλούμενα θαλασσόκρινα του δήμου μας στην παραλία Κρύας Βρύσης

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρχισαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Λίμνη

Εξορυκτικά απόβλητα δήμου

Πολύ Νικέλιο και Χρώμιο στα εξορυκτικά απόβλητα του Κακάβου

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Τι αλλάζει στο νέο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης – Τον Οκτώβριο η δημοσίευση της πρόσκλησης


Επανασχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και σύντομα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία με τη συμμετοχή των δήμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του localit.gr, ο φετινός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι πολύ μειωμένος, 2 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με αυτό της προηγούμενης φάσης που ανήλθε στα 86 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα στην προηγούμενη φάση του προγράμματος είχαν λάβει μέρος περισσότεροι από 250 Δήμοι, με 275.000 επωφελούμενους, που παρακολούθησαν 15.000 τμήματα επιμόρφωσης, στα οποία εργάστηκαν πάνω από 5.000 άτομα, ως εκπαιδευτές ή διοικητικό προσωπικό και ο προϋπολογισμός της προηγούμενης φάσης ανήλθε στα 86 εκ. ευρώ.

Στην παρούσα φάση και σύμφωνα με το νέο ΕΣΠΑ, ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος ανέρχεται στα 32 εκ. €, με στόχο να εξυπηρετηθούν τουλάχιστον ο ίδιος αριθμός δήμων, αλλά με περισσότερους ωφελούμενους.

Το βέβαιο είναι ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση, η χρηματοδότηση δεν μπορεί να τροποποιηθεί, καθώς οι πόροι προέρχονται από το ΕΣΠΑ και για το λόγο αυτό είναι προσδιορισμένοι. Δεν αποκλείεται ωστόσο σε μελλοντική φάση να μπορέσει να γίνει ανασχεδιασμός του προϋπολογισμού και να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Ακριβώς λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης και προκειμένου να μην επηρεαστεί η λειτουργία του προγράμματος, ο επανασχεδιασμός του κινείται προς την κατεύθυνση ριζικούς περιορισμού του διοικητικού κόστους του.

Το βασικό σενάριο προβλέπει για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού τη σύμπραξη των Κέντρων Δία Βίου Μάθησης με τα Κέντρα Κοινότητας, που θα λειτουργήσουν στους δήμους, ώστε η ενημέρωση και πληροφόρηση των δημοτών, σχετικά με τα προγράμματα επιμόρφωσης να γίνεται μέσω των Κέντρων Κοινότητας, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων. Στην περίπτωση που δεν ευοδωθεί αυτό το σενάριο, τότε , το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τον παλιό σχεδιασμό, αξιοποιώντας το συντονιστή κάθε δήμου για την πληροφόρηση των δημοτών.

Η βασική αλλαγή που εισάγεται στο νέο κύκλο των προγραμμάτων Δία Βίου Μάθησης είναι το γεγονός ότι παρόλο που εξακολουθούν να είναι προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης, ωστόσο στη νέα φάση, θα είναι εστιασμένα στις πραγματικές ανάγκες των δήμων και θα έχουν ως στόχο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, που θα μπορούν στην συνέχεια να πιστοποιηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Βασικός στόχος της πιστοποίησης είναι η δυνατότητα ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού, με νέα προσόντα και η δημιουργία μεγαλύτερων πιθανοτήτων επανένταξης των δημοτών, στην αγορά εργασίας, ώστε να ενισχυθεί και η κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Ως κύριος άξονας του νέου προγράμματος διαμορφώνεται το τρίπτυχο Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Απασχόληση.

Για να γίνει πράξη ο παραπάνω στόχος θα κληθούν οι δήμοι να καταθέσουν προτάσεις που να εστιάζουν στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών τους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους.

Ώριμες θα θεωρούνται οι προτάσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές και θα συνοδεύονται από επιχειρηματολογία που θα βασίζεται είτε στην εμπειρία από την προηγούμενη υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων, είτε στις ανάγκες ανάπτυξης του τοπικού ανθρωπίνου δυναμικού.

Για την ομαλότερη υλοποίηση της νέας φάσης θα υπάρχει συνεχής αξιολόγηση των προγραμμάτων, ώστε αν εντοπιστούν προγράμματα που υπολειτουργούν ή δεν αξιοποιούνται να τερματιστούν και η χρηματοδότηση να χρησιμοποιηθεί για νέα.

Το σύνολο των λεπτομερειών του νέου προγράμματος θα είναι διαθέσιμο στην πρόσκληση, η οποία υπολογίζεται ότι θα δημοσιευτεί μέσα στον Οκτώβριο.

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Πατούλης: Η θεσμοθέτηση διορισμένου γραμματέα στους δήμους σημαίνει ουσιαστικά κατάργηση του θεσμού του Δημάρχου


Την έντονη αντίδραση του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη έχει προκαλέσει η πρόθεση του ΥΠΕΣΔΑ να προχωρήσει στη θέσπιση θέσης διοικητικών και αναπληρωτών διοικητικών γραμματέων στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Γ. Πατούλης : «Καμία Κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν τόλμησε να καταργήσει το θεσμό του Δημάρχου» και ρωτά αν «γνωρίζει ο κ. Τσίπρας ότι κάποιοι επιχειρούν να καταργήσουν τη λαϊκή βούληση, με διορισμένο γραμματέα».

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ αν θεσπισθεί μια τέτοια πρόταση «η Ελλάδα γυρίζει πολλά χρόνια πίσω». Λόγω της σοβαρότητας του θέματος πραγματοποιείται έκτακτη σύγκληση Δ.Σ. της ΚΕΔΕ τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου για να συζητηθεί το θέμα».

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε μια περίοδο που όλοι αναγνωρίζουν ότι αφενός ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης είναι αυτός που κρατά τα τελευταία χρόνια της κρίσης την κοινωνία όρθια, αφετέρου ότι είναι αναγκαίο ο θεσμός αυτός να ενδυναμωθεί περαιτέρω στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του Κράτους, κάποιοι «νοσηροί εγκέφαλοι» που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας του ΥΠΕΣΔΑ απεργάζονται την αποδυνάμωσή του.

Προωθούν ρυθμίσεις που ουσιαστικά καταργούν το θεσμό του δημάρχου, μέσα από την αφαίρεση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που σήμερα έχουν οι δήμαρχοι και τα μονομελή όργανα της Αυτοδιοίκησης και παραδίδουν τη διοίκηση των δήμων όχι στους αιρετούς εκπροσώπους τους, αλλά σε μια δημοσιοϋπαλληλική γραφειοκρατία που δεν διαθέτει καμία λαϊκή νομιμοποίηση. Ουσιαστικά αντικαθιστούν τη λαϊκή βούληση, με το διορισμένο γραμματέα.

Τι προβλέπει η παρανοϊκή πρόταση

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και με τη παρουσία του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Γ. Μπαλάφα συζητήθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με τη πρόταση που κατατέθηκε «συνιστώνται θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας οι οποίοι τίθενται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών του Δήμου, των οποίων και προΐστανται. Χαρακτηριστικά η πρόταση αναφέρει ότι «αναλαμβάνουν την εκτέλεση και διοικητική εφαρμογή της πολιτικής του αρμόδιου για διορισμό οργάνου».

Στην ουσία, αν θεσμοθετηθεί μια τέτοια πρόταση, αφαιρείται η δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των γενικών γραμματέων και επιβάλλονται Διοικητικοί Γραμματείς και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς.

Ειδικότερα, με το επιχειρούμενο σχέδιο παύει ο δήμαρχος να είναι και προϊστάμενος και επικεφαλής όλων των υπηρεσιών του δήμου και τίθεται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας ο Διοικητικός και Αναπληρωτής Διοικητικός Γραμματέας, ο οποίος δεν είναι αιρετός, ούτε υπόκειται σε έλεγχο από το λαό για τις πράξεις και τις αποφάσεις του.

Ουσιαστικά μιλάμε για κατάργηση του θεσμού της Αυτοδιοίκησης έτσι όπως τον γνωρίζουμε. Πλέον η γνώμη των πολιτών μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και παραδίδεται η Διοίκηση των Δήμων σε διορισμένους κρατικούς υπαλλήλους.

Με τον ίδιο τρόπο επιχειρείται η κατάργηση της αυτοδιοίκησης και στα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων. Συγκεκριμένα το άρθρο 8 του σχεδίου του Ν. 4369/2016 προσαρμόζεται και προσδιορίζεται η διαδικασία επιλογής των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, των Διευθυνόντων Συμβούλων (όπου υπάρχουν) και των μελών των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων των δήμων, όπου πλέον η επιλογή θα γίνεται αποκλειστικά από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

Η προσπάθεια αποδυνάμωσης του αυτοδιοικητικού συστήματος επιτείνεται μέσω των σχετικών ενεργειών. Να σημειωθεί ότι εκτός των άλλων διατυπώνονται σοβαρά ερωτήματα ως προς το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλογής προσώπων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Μητρώο.

Έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου προκειμένου να εκτιμηθούν τα δεδομένα και να αποφασιστούν οι δυναμικές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν από τους δημάρχους με στόχο να μην θεσμοθετηθεί η σχετική πρόταση.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης έκανε την παρακάτω δήλωση :

« Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσα από τις προτάσεις που προωθεί επιβεβαιώνει με τον πλέον περίτρανο τρόπο την πρόθεση του να προχωρήσει στην κατάργηση του αυτοδιοίκητου και στη μετατροπή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε παρακλάδι της Δημόσιας Διοίκησης. Το μόνο πλέον που απομένει είναι να διορίζονται ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου από την Κυβέρνηση. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Κανείς δεν διαθέτει τη δημοκρατική νομιμοποίηση να καταργήσει στην πράξη το θεσμό του Δημάρχου με το διορισμένο Γραμματέα. Ποιος τους είπε ότι έχουν το δικαίωμα να βάζουν Πολιτικούς Επιτρόπους στους Δήμους; Σε ποια εποχή νομίζουν ότι ζούμε; Στην εποχή των Σοβιέτ; Γνωρίζει ο Πρωθυπουργός ότι κάποιοι συνεργάτες του καταργούν τη λαϊκή βούληση και την αντικαθιστούν με διορισμένους κρατικούς υπαλλήλους;

Είναι αδιανόητο, την ώρα που οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσμοθετούν και καταρτίζουν νόμους για την περεταίρω ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης και της επίλυσης των προβλημάτων με βάση την αρχή της εγγύτητας και της επικουρικότητας, η Ελλάδα να ακολουθεί άλλο μοντέλο,. Οι ιδεολογικές εμμονές κάποιων νοσηρών εγκεφάλων που κυκλοφορούν στους διαδρόμους του ΥΠΕΣΔΑ , οδηγούν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σε θεσμική εκτροπή. Δεν θα επιτρέψουμε να καταργήσουν το θεσμό της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας , ούτε να μετατρέψουν τους Δημάρχους σε υποτακτικούς της δημοσιοϋπαλληλικής γραφειοκρατίας.

Επίσης, μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός πώς επιχειρείται να περάσουν τέτοιες προτάσεις την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία «διαλόγου» για την κατάρτιση μιας νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης που θα αντικαταστήσει τον «Καλλικράτη». Αν επιθυμούν έναν προσχηματικό διάλογο που γίνεται απλά και μόνο για να έχουν άλλοθι να νομοθετήσουν τα τερατουργήματα αυτά, εμείς σε αυτή τη διαδικασία δεν θα συμμετάσχουμε. Θα την καταγγείλουμε και θα προσφύγουμε στο λαό».

Οι θέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε.

Ως ΚΕΔΕ δηλώνουμε:
 • Δεν διαπραγματευόμαστε τη θεσμική αυτοτέλεια και τη δημοκρατική νομιμοποίηση, μέσα από το λαό, του θεσμού της Αυτοδιοίκησης . Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να γίνουν οι Δήμοι υπηρεσίες της Κεντρικής Εξουσίας.
 • Δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι με τη σύσταση θέσεων Διοικητικών και Αναπληρωτών Γραμματέων στους δήμους
 • Εκφράζουμε τη διαφωνία μας στην επιλογή των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, των Διευθυνόντων Συμβούλων και των μελών των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων των δήμων, από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.
 • Διεκδικούμε τη θεσμοθέτηση θέσης Γενικού Γραμματέα σε όλους τους δήμους, ανεξαρτήτως πληθυσμού, κάτι το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και έχει συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο ».

Επίσπευση διαδικασιών εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ζητά το ΥΠΕΣΔΑ από τους δήμους
Νέο κάλεσμα στους δήμους να σπεύσουν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους απευθύνει ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μπαλάφας, με εγκύκλιό του.

«Δεδοµένης της συµβολής της εν λόγω διαδικασίας στην τόνωση της ρευστότητας της οικονοµίας και προκειµένου να αξιοποιηθεί το σύνολο των πιστώσεων που έχουν προγραµµατισθεί να αποδοθούν στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι απαραίτητο να επισπευστεί η διαδικασία προκειµένου να εξοφληθούν άµεσα οι σχετικές υποχρεώσεις», τονίζει ο κ. Μπαλάφας.

Καλούνται λοιπόν οι δικαιούχοι φορείς της Αυτοδιοίκησης:

Να υποβάλλουν άµεσα στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου µας, αίτηµα επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί στους δήμους.

Να προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους με το ποσό που λαμβάνουν ως έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, ενώ οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να ελέγχουν κατά προτεραιότητα τους υποβληθέντες προς έγκριση σχετικούς προϋπολογισμούς, ώστε να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις.Οι επιχορηγούµενοι έως σήµερα φορείς καλούνται επίσης να εξετάζουν κατά προτεραιότητα τις σχετικές υποθέσεις αποστέλλοντας στο υπουργείο Εσωτερικών τις Εντολές Εξόφλησης των υποχρεώσεών τους.

Καλούνται επίσης να φροντίσουν για την ταχεία και άµεση ολοκλήρωση της αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προκειµένου να µην απωλεσθούν οι συγκεκριμένες πιστώσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επειδή δεν θα απορροφηθουν.

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία οι δήμοι μπορούν να απευθυνθούν α) για θέματα που αφορούν στους δικαιούχους, το ανώτατο ποσό επιχορήγησης, τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, τις προϋποθέσεις επιχορήγησης και τη διαδικασία υποβολής αιτήματος επιχορήγησης στους κ.κ. Κώστα Τρυποσκούφη (213136 4009), Μαρία Χιώτη (213136 4810), Μάρα Γαρίου (213136 4816), Σελήνη Γιουρούκη (213 136 4806) και Μαρίνα Χιώτη (213136 4815),

β) για θέματα προϋπολογισμού στις κ.κ. Ευθυμία Μαμούρη (213136 4818) και Γεωργία Παπανικολοπούλου (213136 4801) και

γ) για θέματα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στις κ.κ. Δήμητρα Μπιτούνη (213136 4704), Μαρία Τζατζιμάκη (213136 4702) και Μαρία Ρεκλείτη (213136 4734).

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

3 νέα μαγαζιά στο χώρο της εστίασης σε Ροβιές και Μαντούδι


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας χορήγησε τις τελευταίες εβδομάδες  την προέγκριση για άδεια ίδρυσης και λειτουργία των παρακάτω καταστημάτων:


-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) στις Ροβιές

-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) στις Ροβιές


-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) &; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ στο Μαντούδι

 Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης  πλήρους γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) συμπεριλαμβάνονται  τα πρώην καταστήματα:

 • Εστιατόρια (ταβέρνες, οινομαγειρεία κ.τ.ό.)
 • Ψητοπωλεία
 • Πιτσαρίες
 • Ψαροταβέρνες
 • Σνακ μπαρ
 • Οβελιστήρια

 Στις επιχειρήσεις αναψυχής, προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών συμπεριλαμβάνονται τα πρώην καταστήματα:

 • Καφενεία
 • Καφετέριες
 • Μπαρ –Open bar
 • Κυλικεία
 • Ζαχαροπλαστεία χωρίς παρασκευαστήριο

Με μεσάζοντα τον κ. Καντζούρα το Τοπικό Συμβούλιο Μαντουδίου στέλνει αίτημα προς την Δημοτική Αρχή για το γραφείο του ΙΚΑ

Μετά απο αίτημα της τοπικής κοινότητας Μαντουδίου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 19-9-16  να ζητήσει,  χωρίς να διευκρινίζει από ποιον τα παρακάτω σχετικά το γραφείο Ι.Κ.Α Μαντουδίου:
α) Να λειτουργεί με όλες τις  αρμοδιότητες που έχουν θεσμοθετηθεί με ΦΕΚ και
β) Να θεωρεί τα βιβλιάρια υγείας των ρητινοκαλιεργητών ,αφού ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας συγκεντρώνει το ποσοστό του 90% των ρητινοκαλιεργητών της Β. Ευβοίας

Το αξιοπερίεργο είναι ότι η Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου έθεσε το θέμα στον κ. Καντζούρα  (σύμβουλο της αντιπολιτεύομενης παράταξης Στεργίου) πού έκανε και την εισήγηση και όχι απευθείας στην Δημοτική Αρχή.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο της ο κ. Καντζούρας  η τοπική κοινότητα Μαντουδίου μας έστειλε   με το αρίθμ. πρωτ. 24/25-7- 2016 έγγραφο της το αρίθμ. 23/22-7-2016 έγγραφο της προς τον Υποδιοικητή ΙΚΑ –ΕΤΑΜ ,σχετικά με την λειτουργία Γ.Κ.Α ΙΚΑ Μαντουδίου, που αναφέρει τα εξής:  « Η Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου ,σας ευχαριστεί για την επαναλειτουργία του Γραφείου Γ.Κ.Α Ι.Κ.Α Μαντουδίου το οποίο λειτουργεί από 25-4-2016. Το γραφείο αυτό παρέχει πολύ καλές υπηρεσίες αλλά ζητάμε να ληφθεί μέριμνα, ώστε να είναι δυνατή και η χειρόγραφη θεώρηση βιβλιαρίων που αφορά ρητινοσυλλέκτες και προστατευόμενα μέλη αυτών. Ενώ η λειτουργία του γραφείου εξυπηρέτησε αρκετά τον κόσμο του Δήμου μας ,για την θεώρηση των βιβλιαρίων θα πρέπει να μετακινούνται στην Ιστιαία.
Γι αυτό παρακαλείσθε για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων η θεώρηση όλων των βιβλιαρίων να γίνεται έστω και χειρόγραφα από το Γ.Κ.Α Ι.Κ.Α Μαντουδίου που αφορά τουλάχιστον 3000 ασφαλισμένους. Τέλος ζητάμε την αναβάθμιση στο πληροφορικά σύστημα σχετικά με το
θέμα της ασφαλιστικής ικανότητας»O δημοτικός σύμβουλος κ. Καντζούρας Ιωάννης , εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος 2ο, αριθμός φύλλου 780, 04-04-2013 περιγράφονται επακριβώς οι εργασίες που θα εκτελούνται μέσωδιαδικτύου και χειρόγραφα από το γραφείο που συνιστώνται κατά το άρθρο52 του οργανισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι εργασίες αυτές ανά τομέα αρμοδιότητας είναι οι εξής:
Α’ Τομέας Μητρώου Εργασίες μέσω διαδικτύου- Απογραφή ασφαλισμένων- Μεταβολή στοιχείων
ασφαλισμένων- Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας και λοιπά
Β’ Τομέας Εσόδων Εργασίας μέσω διαδικτύου- Παραλαβή αιτήσεων για υπαγωγή στην ασφάλιση
(τη συνέχιση της ή την αναγνώριση)- Εκτίμηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας- Χορήγηση εντύπων στους εργοδότες και λοιπά
Γ’ τομέας παροχών ασθενείας Εργασίες μέσω διαδικτύου- Παραλαβή δικαιολογητικών- Αποστολή
δικαιολογητικών για παροχές ασθενείας και λοιπά
Δ’ τομέας συντάξεων Εργασίες μέσω διαδικτύου- Παραλαβή αιτημάτων συνταξιοδότησης-
Διαβίβαση αιτημάτων συνταξιοδότησης - Παροχή πληροφοριών για την πορεία συνταξιοδοτήσεις- Πληροφόρηση των ασφαλισμένων για το χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδότησης και λοιπά
Ε’ τομέας διοικητικού Εργασίας μέσω διαδικτύου - παραλαβή δικαιολογητικών για τα ΚΕΠΑ-
Εκτύπωση- χορήγηση ενημερωτικού υλικού από το διαύγεια του ΙΚΑ -Θεώρηση του γνησίου της υπογραφή των πολιτών και επικύρωση φωτοαντιγράφων- Τήρηση βιβλιαρίων ρητινοκαλλιεργητών

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Διορισμός προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων – Εγκύκλιος

υπουργείο ΕσωτερικώνΤο υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους και τις περιφέρειες να προσδιορίσουν τις εκκρεμότητες διορισμών προσωπικού των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ στις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση σχετικής απόφασης κατανομής προσωπικού σ΄ αυτές.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που τους απεστάλη, η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών μετά την αποστολή των στοιχείων από τους δήμους και τις περιφέρειες, προέβη στην καταγραφή των εκκρεμοτήτων διορισμών, που προέρχονται από οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών, οι οποίες είχαν γίνει από το ΑΣΕΠ και αφορούν μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ.
Με την ψήφιση του νόμου  ν.4368/2016, άρθρο 7 εξαιρέθηκαν από την αναστολή διορισμών και προσλήψεων μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, ενώ παράλληλα δεν απαιτείτι απόφαση κατανομής  της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 για την πρόσληψή τους. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι φορείς να προβούν άμεσα στην ολοκλήρωση των διορισμών των επιτυχόντων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ παλαιότερων προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προς κάλυψη των κενών θέσεων στις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 23-26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 όπως ισχύει).
Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να γνωρίζει το υπουργείο ποιες από τις καταγραφείσες εκκρεμότητες διορισμών των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ απομένουν για την έκδοση απόφασης κατανομής, θα πρέπει να εντοπιστούν οι εκκρεμότητες εκείνες που αφορούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των φορέων.
Για το σκοπό αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών  καλεί τους Ο.Τ.Α. να στείλουν νεώτερα στοιχεία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υποδεικνύοντας παράλληλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.
Η εγκύκλιος

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Προστυχοδουλειές: Φερόμενος σαν μηνυτής δεν γνωρίζει ότι έχει κάνει μήνυση εναντίον του ΔήμουΣτις 22 Σεπτεμβρίου δικάζεται μήνυση 12 εποχιακά εργαζόμενων ατόμων ενάντια στην Δημοτική Αρχή. Οι 12 φερόμενοι ως μηνυτές ανήκουν στην ομάδα των 15 ατόμων που είχαν προσληφθεί στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου για δυο μήνες για την περίοδο 28/4/16 μέχρι στις 27/6/16. Το θέμα συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή στις 14/6/2016 και μετά από αίτηση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Καντζούρα, Αρβανίτη, Μουργιά και Κουτσουρά είχε μπεί στην ημερήσια διάταξη της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιο.
 
Ένας από τους 12 φερόμενους  «μηνυτές» απέστειλε μήνυμα στο ΕΒ ενημερώνοντας ότι δεν έχει κάνει αγωγή προς το Δήμο και κακώς το όνομα του είναι στην λίστα των μηνυτών της Δημοτικής Αρχής. Πριν  από λίγο καιρό σχολιαστής είχε αναφερθεί στο ίδιο θέμα.
.
Ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις αγωγές και ποιος χρησιμοποιεί αθέμιτα μέσα να φθείρει την Δημοτική Αρχή;

Ρητινοκαλλιεργητές Ευβοίας: "Το ψέμα και η κοροϊδία κυριαρχούν στην αντίληψή τους"ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΡΗΤΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ – ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
16 Σεπτέμβρη 2016.
Συνάδελφοι,
Το Δ. Σ. και μέλη του Σωματείου μας, είχαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και επαφές με τους Υπουργούς κ. κ. Σκουρλέτη, Τσιρώνη και Αποστόλου και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκη.
Διαπίστωση όσων συμμετείχαμε, είναι ότι το ψέμα και η κοροϊδία κυριαρχούν στην αντίληψή τους απέναντι στην καταστροφή που έχουμε υποστεί και στα αιτήματα που τους υποβάλαμε.
Αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο μετά τη μεγάλη φωτιά, όταν όλοι οι παραπάνω αλλά και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Μητσοτάκης, αφού παρέλασαν από την περιοχή μας υπόσχονταν ότι η αποκατάσταση των καταστροφών της πυρκαγιάς (αντιπλημμυρικά έργα, διαχείριση ξυλείας κ. ά.) θα γινόταν από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς της περιοχής και θα αποζημιωθούν οι συνάδελφοι που έχασαν δέντρα και παραγωγή. Μάλιστα ο κ. Αποστόλου έλεγε ότι η οικονομική ενίσχυση όλων των συναδέλφων, θα είναι τουλάχιστον ίδια με την περσινή και μας διαβεβαίωνε ότι «σαν πατριώτης» θα βοηθούσε. Τελικά μας άφησε μόνους και αβοήθητους, με συνέπεια ο κλάδος των ρητινοπαραγωγών στην Εύβοια, που καλύπτει το 85% της πανελλαδικής παραγωγής, να οδηγείται σε μαρασμό, γιατί η τιμή που ανακοινώθηκε για το 2015 είναι 0,35 λεπτά / κιλό αντί 0,45 λεπτά / κιλό (όσο πέρσι), όπως υποσχέθηκαν.
Αυτά βέβαια ίσχυσαν όσο ήταν τα κανάλια εδώ, γιατί όταν τα φώτα της δημοσιότητας έσβησαν και τέλειωσε η φιέστα τους, τα έργα για την αντιπλημμυρική προστασία και την αποκατάσταση των καμένων δεν δόθηκαν στους Δασικούς Συνεταιρισμούς και οι αποζημίωση των συναδέλφων ρητινοπαραγωγών που έπαθαν ζημιά, θα δοθεί τον Δεκέμβρη του 2017 και βλέπουμε….
Οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες λοιπόν (υπουργοί, βουλευτές κλπ) μπορούν να «κοιμούνται ήσυχοι», γιατί εφαρμόζουν την αντιλαϊκή τους πολιτική με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Συνάδελφοι,
Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης οδηγούν τον κλάδο μας σε αφανισμό.
Πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα και δυναμικά!!! Να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας!!!
Αυτό το κάλεσμα να φτάσει σε κάθε χωριό της Εύβοιας και σε όλους τους ρετσινάδες. Να ορθώσουμε το ανάστημά μας στους ψεύτες και την αντιλαϊκή πολιτική τους.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Οικονομική ενίσχυση ρητίνης 0,50 λεπτά / κιλό.
• Άμεση αποζημίωση όλων των πληγέντων.
• Κανένας εργολάβος μέσα στα καμένα. Να δοθούν τα έργα στους Δασικούς Συνεταιρισμούς.
• Η διαχείριση της ξυλείας να γίνει αποκλειστικά από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς και να δοθούν ξύλα για τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.
• Να ξεκαθαρίσει τώρα η κυβέρνηση τη θέση της, για το μέλλον της ρητινοκαλλιέργειας, διαφορετικά θα μας βρουν μπροστά τους.
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ!!!
ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ & ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!!!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΤΖΗΣ

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Ξεκίνησαν τα νεα επεισόδια της ιλαροτραγωδίας "κωλυσιεργία του Τεχνικού Προγράμματος 2017": Αποχώρηση δημάρχου


Η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος  2017 που  ήταν  το πρώτο θέμα στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ανεβλήθη με 17 προς 1 ψήφους.   Από την συνεδρίαση αποχώρησε ο Δήμαρχος μαζί με τους αντιδημάρχους του μετά από  τους συνήθεις πλέον άγονους διαπληκτισμούς με τους αποστάτες και την παράταξη Στεργίου.Mε πράσινο τα νέα έργα


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαβάστε επίσης


Η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα έργα πού πρέπει να γίνουν στο δήμο μας το 2017


Άξιζαν 8 συνεδριάσεις οι αλλαγές στο νεο Τεχνικό Πρόγραμμα; Η κοινή δήλωση των 9 αποστατών και οι προσθαφαιρέσεις  Δευτέρα, Φεβρουαρίου 08, 2016

Τσίπρας: Καθιερώνουμε την απλή αναλογική και στις Δημοτικές εκλογές


Την καθιέρωση της απλής αναλογικής και στις εκλογές για την Αυτοδιοίκηση προανήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. «Μετά την καθιέρωση της απλής αναλογικής στις βουλευτικές εκλογές θα καθιερώσουμε σύστημα απλής αναλογικής και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.
H καθιέρωση της απλής αναλογικής αποτυπώνεται στην πρόταση του Τμήματος Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ με τίτλο «Επαναθεσμοποίηση των δομων και λειτουργιών για ένα αποκεντρωμένο κράτος» η οποία έχει συμπεριληφθεί στα προσενυδριακά κείμενα και έχει σταλεί στα στελέχη του κόμματος. Στη συγκεκριμένη πρόταση βασίσθηκε και η εισήγηση του προέδρου της για την Αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α. Κώστα Πουλάκη ο οποίος μίλησε για αναλογικότητα και στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια.
Να σημειωθεί για το θέμα, παρά το γεγονός ότι η ΚΕΔΕ μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει επίσημη θέση, υπάρχουν αντιδράσεις από τους «γαλάζιους» δημάρχους της ΚΕΔΕ με προεξάρχοντα τον πρόεδρο Γ. Πατούλη.

Αναγνώστης: Εγγυάστε ότι θα καθαρίσετε 27 στρέμματα το ερχόμενο καλοκαίρι τη στιγμή που δεν μπορείτε να καθαρίσετε ούτε τους βασικούς δρόμους;Ενα  ενδιαφέρον σχόλιο αναγνώστη στο άρθρο "το Τ.Σ. Φαράκλας θα αποφασίσει πως θα αξιοποιηθεί το χωράφι πού παλιά είχε κάνει πίστα Motocross ο Αρβανίτης" που αναδημοσιεύουμε. Αφορολυσε την προτάση του δημοτικού συμβούλου κ. Αρβανίτη Παναγιώτη να μην εκμισθωθεί και καλλιεργηθεί φέτος δημοτικό αγροτεμάχιο διπλα στον οικισμό της Φαράκλας μέχρι να αποφασίσει το Τοπικό Συμβούλιο Φαράκλας πως θα αξιοποιηθεί.


Ανώνυμος είπε: 19 Σεπτεμβρίου 2016 - 8:20 π.μ: "Η έκταση αυτή είναι δίπλα στο χωριό και καλλιεργείται. Με την απόφασή σας αυτή,του χρόνου θα μείνει χέρσα και θα γεμίσει αγριόχορτα με άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς. Εγγυάστε ότι θα καθαρίσετε 27 στρέμματα το ερχόμενο καλοκαίρι τη στιγμή που δεν μπορείτε να καθαρίσετε ούτε τους βασικούς δρόμους? Εξάλλου, γιατί στερείτε το Δήμο από ένα έσοδο μικρό, πλην όμως έσοδο, τη στιγμή που δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε την πλατεία ηρώων στο χωριό, που εδώ και δυο χρόνια ξηλώσατε? (προ αποστασίας)."

Κοινωφελής Εργασία: Ανοίγει η πλατφόρμα καταγραφής έργων και ειδικοτήτων στους 274 δήμους – Αναλυτικός οδηγός υλοποίησης
Από την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου και μέχρι 3 Οκτωβρίου όσοι από τους 274 δήμους επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταγραφή και ένταξη των έργων και ειδικοτήτων που έχουν ανάγκη στην ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Κατά συνέπεια μέχρι τότε θα πρέπει να έχει προηγηθεί η χαρτογράφηση και ο σχεδιασμός των αναγκών τους.

Επίσης σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για τον ορισμό εκ μέρους των δήμων του υπεύθυνου διαχειριστή του προγράμματος.

Επιστολή προς τους δημάρχους έχει στείλει και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Ο Γ. Πατούλης επισημαίνει ότι ικανοποιείται μια πάγια διεκδίκηση της ΚΕΔΕ και ζητεί να προχωρήσουν με γρήγορα βήματα στην καταγραφή και ένταξη των έργων και ειδικοτήτων που έχουμε ανάγκη.

Οι κωδικοί σύνδεσης με την πλατφόρμα καθώς και οδηγίες για την χρήση της θα σταλούν σύντομα στους υπεύθυνους διαχείρισης του προγράμματος ανά δήμο.

Τα παραπάνω κοινοποιούνται με επιστολή που εστάλη στους δήμους από τη γενική γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων, Δ. Χαλικιά.

Στην πλατφόρμα οι δήμοι καλούνται να διαλέξουν ειδικότητες από μια αναλυτική κλειστή λίστα ειδικοτήτων. Οι ειδικότητες αυτές οφείλουν να «αντιστοιχούνται» στις ανάγκες που προκύπτουν από τα έργα που θα δηλώσετε ότι θα υλοποιήσετε στην προαναφερόμενη πλατφόρμα.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως έχει δημόσια δεσμευτεί η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου είναι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου να έχει ολοκληρωθεί, από πλευράς των δήμων, η διαδικασία καταγραφής και ένταξης των έργων και των ειδικοτήτων στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας και έως τα τέλη Οκτωβρίου να εκδοθεί η πρόσκληση για την πρόσληψη 23.000 μακροχρόνια ανέργων, ώστε να τοποθετηθούν στις θέσεις τους εντός Νοεμβρίου.

Και αυτή η φάση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στους δήμους θα είναι οκτάμηνης διάρκειας και απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Το πρόγραμμα στοχεύει:

 στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με την αγορά εργασίας,

 στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο μέσω της σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων

 στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών

Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν θα απασχοληθούν σε υλοποίηση έργων με μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους ίδιους τους δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να στοχεύουν:

 στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες

 στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών

 στην αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών,

 στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος

Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, τα νέα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνουν και δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης.

Για την λεπτομερέστερη ενημέρωση των δήμων, έχει σταλεί αναλυτικός οδηγός εφαρμογής κοινωφελούς προγράμματος του προγράμματος όπου αναγράφονται αναλυτικά τα βήματα.
Ξανά-δικάζεται ο Ψαρρός για βοθρολύματα πού χυνόταν στην παραλία του Κυμασίου


Φωτογραφία: Ο κ. Ψαρρός με τους αντιδημάρχους του στο Προκόπι

Σύμφωνα με τον kireas.org ο κ. Ψαρρός δικάζεται από το Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας στις 12 Οκτώβρη για παράβαση καθήκοντος στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η υπόθεση αφορά  βοθρολύματα πού χυνόταν επί ένα μήνα στην παραλία του Κυμασίου. Ως γνωστόν, ο κ. Ψαρρός δικάστηκε πριν από 9 μήνες σε φυλάκιση 7 μηνών πάλι για θέματα δημόσιας υγείας --το νερό της Κηρίνθου-- και δικάζεται ξανά στις 27 Σεπτεμβρίου (μαζί με 15 συμβούλους του) για την επεισοδιακή συνεδρίαση για την «οριοθέτηση» του Κυμασιώτη προς όφελος της ΤΕΡΝΑ και σε βάρος των αγροτών.
Η σχετική ανάρτηση από την σελίδα του kireas.org

Ξαναδικάζεται ο κ. Ψαρρός για την διαρροή επικίνδυνών λυμάτων του βιολογικού στη θάλασσά του Κυμασίου


Ο kireas.org έλαβε κλήση να παραστεί σαν μάρτυρας σε δίκη εναντίον του πρώην δημάρχου κ. Ψαρρού στο Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας στις 12 Οκτώβρη. Η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη και αφορά την υπόθεση επί ένα μήνα διαρροής μολυσματικών λυμάτων στην παραλία Κυμασίου από σπασμένο αγωγό που είχε δημοσιοποιήσει ο kireas.org το Νοέμβρη του 2012. Ο κ. Ψαρρός διώκεται με εισαγγελική επέμβαση γιατί δεν έλαβε τα προληπτικά για την δημόσια υγεία μέτρα πού επιτάσσει ο νόμος (αποκλεισμός και απολύμανση της μολυσμένης περιοχής).

Διαβάστε σχετικά
Επικίνδυνη για την δημόσια υγεία μικροβιολογική ρύπανση στη περιοχή Δαφνοπόταμου Μαντουδίου: Ολιγωρούν δήμος και αρμόδιες υπηρεσίες
http://kireas.org/smf/index.php?topic=1224.0
  
Διαβάστε επίσης

Δικάζεται ο πρώην δήμαρχος κ. Ψαρρός μαζί με τους Δημοτικούς του Συμβούλους


Για ποια απόφαση τους διώκονται ποινικά ο κ. Ψαρρός και 15 Δημοτικοί Σύμβουλοι; (βίντεο)


Κατηγορούμενος σε δυο δίκες ο κ. Ψαρρός. Στήριξη του αιτήματος για δικηγόρο από Αρβανίτη και Μουργιά
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2016

7 μήνες φυλακή στο Ψαρρό για το νερό της Κηρίνθου


Ομόφωνα και χωρίς να εξετάσει το λόγο πού διώκονται ποινικά το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να πληρώσει τα δικηγορικά των κκ. Ψαρρού και Καντζούρα
Πέμπτη, 03 Μαρτίου, 2016


Δίωξη για παράβαση καθήκοντος σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου για απόφαση πού πήραν το 2010
Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου , 2015

Ο δήμος καλύπτει τα δικηγορικά έξοδα υπεράσπισης του πρώην δημάρχου κ. Α. Ψαρρού πού δικάζεται δυο φορές την Δευτέρα 18 Μαϊου
Παρασκευή, 15 Μαΐου, 2015


Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Νέα φωτογραφική καταγγελία για αυτοσχέδιο μπαζότοπο πού δημιουργείται στο Κυμάσι

Μετά την καταγγελία αναγνώστη για την  εγκατάλειψη του αναπλασμένου χώρου στο Κυμάσι, το ΕΒ έλαβε φωτογραφίες με μια αυτοσχέδια χωματερή. Λίγα μέτρα από την όμορφη παραλία του Κυμασίου υπάρχει η ντροπιαστική εικόνα με παράνομες ρίψεις σκουπιδιών και μπάζων. Το ότι κάποιοι ασυνείδητοι πετάνε σκουπίδια όπου βρουν είναι γνωστό. Κάτι όμως πρέπει να γίνει.  Η υπηρεσία Καθαριότητας τι κάνει;

Διαβάστε επίσης


Φωτογραφική καταγγελία για το Κυμάσι: "Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους κώλους"

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ κοντά στους ΑμέλαντεςΣεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα με επίκεντρο κοντά στους Αμέλαντες στη Βόρεια Ευβοία.

Πιο συγεκριμένα, η σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 09:55 π.μ. και ήταν μεγέθους 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ και σε βάθος 24 χλμ σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αθήνα.


Το ΚΕΠ του δήμου δέχεται αιτήσεις για εισοδηματική ενίσχυση των οικογενειών

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Αρμόδια υπηρεσία, το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Εύβοιας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:
Α) Σε εξακόσια ευρώ (600€) ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3000€) ετησίως και
Β) σε τριακόσια ευρώ (300€) ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3000€) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4700€).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.
Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο αρχηγό της οικογένειας. Στους δικαιούχος περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες.
Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται τουλάχιστον δύο μέλη).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση του δικαιούχου (την προμηθεύεστε από το ΚΕΠ) στην οποία φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του δικαιούχου: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ
3.Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να φαίνεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ.
4.Βεβαίωση Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία προκύπτει η επί διετίας τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ
5.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται την εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2016 για εισοδήματα του 2015).
6.Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έντυπο Ε1 έτους 2016 για εισοδήματα έτους 2015
7.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος. (την προμηθεύστε από το ΚΕΠ)

Η συλλογή των αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνεται στο χώρο του ΚΕΠ της κάθε Δημοτικής Ενότητας.
Η αίτηση συμπληρώνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Ευβοίας, τηλέφωνο 2221022247.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2 θέσεις εργασίας για καθαρίστριες στα Δημοτικά Παπάδων και Κερασιάς. Αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 20/09/201

Ο δήμος ανακοίνωσε πως πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) εργολάβους καθαρισμού για τα σχολεία ως εξής:
α) έναν (1) για το Δημοτικό Παπάδων
β) έναν (1) για το Δημοτικό Κερασιάς

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις :

Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Να μην έχουν σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ..
Να είναι δημότες & μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.
Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Να είναι άνεργοι.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2016 και αν δεν υπάρχει του 2015.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
Κάρτα ή βεβαίωση Ανεργίας.
Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) Η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) Ότι δεν έχουν σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα, και γ) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία τέκνων ή συζύγου άνω του 67%.
Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη.

Η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση δίνονται από τη Σχολική Επιτροπή.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από Παρασκευή 16/09/2016 έως και Τρίτη 20/09/2016
ι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής στο Μαντούδι, στο Δημοτικό Κατάστημα Κηρέως, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 2227350231, φαξ 2227023440, email androulaki@0728.syzefxis.gov.gr

Στις 19 Σεπτεμβρίου ο 1ος γύρος του Τεχνικού προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πού θα γίνει στην Λίμνη, την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 ,ώρα 7 μ.μ, θα ασχοληθεί με τα παρακάτω θέματα:
1. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας έτους 2017
2. Κατανομή ΣΑΤΑ έγκριση μελέτης του έργου και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης «Ασφαλτοστρώσεις οδών σε τ.κ Κεχριών και οικισμό Δάφνης»

3. Κατανομή ΣΑΤΑ για τα έργα :
α)Επέκταση τοιχίου αντιστήριξη και ανακατασκευή ξύλινου κιόσκι στην κεντρική πλατεία τ.κ. Κουρκουλών ,ποσού -2.474,23 με ΦΠΑ
β)Κατασκευή αντιολισθητικών σκαλοπατιών σε δημοτικό σχολείο κι εκκλησία
Αγίου Ιωάννη ,ποσού 2.996,08 με ΦΠΑ
γ)Κατασκευή τεχνικού πρόσβασης εισόδου Δημοτικού Σχολείου
Μαντουδίου, ποσού -5.730,00€
δ)Κατασκευή βάση προδιαγραφών παιδικής χαράς τ.κ Αχλαδίου ,ποσού –
8.000,00€
ε)Διαμόρφωση κοιμητηρίου Αγ. Άννας ,ποσού 4.000,00€
4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Κατασκευή τεχνικών αποστράγγισης οικισμού
Αγκάλης»
5. Κατανομή πίστωσης (Γ΄ Κατανομή έτους 2016) για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών σχολείων
6. Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
στην τ.κ.Ροβιών και τ.κ Μαντουδίου
7. Χορήγηση –ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς στον
Κεχριώτη Παναγιώτη του Μιλτιάδη
8. Έγγραφο τοπικής κοινότητας Μαντουδίου για λειτουργία Γραφείου Γ.Κ.Α Ι.Κ.Α Μαντουδίου

9. Αίτηση δέκα πέντε-15- δημοτικών συμβούλων με θέμα «Ανάλυση δαπανών στην διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 30 Ιουλίου 2016»
10. Αίτηση δημοτικών συμβούλων κ.κ. Καντζούρας Ιωάννη-Αρβανίτη Παναγιώτη-Μουργιά Ιωάννη και Κουτσουρά Σταύρου με θέμα : Ενημέρωση για την αγωγή 21/2016 από τον Δήμαρχο και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (πρακτικό 16/14-6-2016 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής)
11. Αίτηση δημοτικών συμβούλων κ.κ Λιαγκάκη Ευσταθίου και Γεωργατζή Ευαγγέλου με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου»
12. Αιτήσεις εγγραφής νηπίων για το έτος 2016-2017 και διαγραφής για το μήνα Ιούνιο 2016
13. Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστή ΙΕΚ


Μια πρόγευση. Κουτσουράς:"Ψηφίζω το προσχέδιο του προυπολογισμού .... αλλά κρατώ τις επιφυλάξεις μου για το Τεχνικό Πρόγραμμα".


Απόσπασμα από το  το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνησ – Αγίασ Άννας στις 16-8-2016 .


ΘΕΜΑ ¨«Περί σύνταξης σχεδίου προώπολογισμού Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έτους 2017»Δήμαρχος:Κυρίες και Κύριοι σύμβουλοι, Θέτω υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο του προυπολογισμού του δήμου. Σύμφωνα με τα άρθρα 63 & 266 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 η εκτελεστική επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προυπολογισμού, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή και έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 77 & 78 του Ν.4172/2013 ορίζονται οι προθεσμίες εντός των
οποίων πρέπει να ολοκληρώνονται τα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης του σχεδίου του προυπολογισμού από τα συλλογικά όργανα των δήμων και περιφερειών και την υποχρέωση
αυτών ενσωμάτωσης αυτού, από την οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επιπλέον, προβλέπονται
οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε τυχόν περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών που
τάσσονται.
Στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο,
πριν την σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στην από 25/8/2016 συνεδρίαση της, με την αριθμ. 2/2016
απόφαση της, γνωμοδότησε υπέρ του προτεινόμενου σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2017.
Επίσης, μας απεστάλη η αριθμ. 2/2016 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής, με την οποία
ομόφωνα αποφασίζει και εισηγείται στηνΟικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προυπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης — Αγίας Άννας οικονομικού έτους 2017.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω σχέδιο του προυπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου
Λίμνης - Αγίας Άννας έτους 2017 και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Μετά τον έλεγχο από το Υπουργείο Εσωτερικών θα τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για
έγκριση.
Το λόγο έλαβε το μέλος της Ο.Ε. κ. Κουτσουράς Σταύρος. και είπε : Ψηφίζω το προσχέδιο του
προυπολογισμού για να προωθηθεί στο Παρατηρητήριο αλλά κρατώ τις επιφυλάξεις μου για το
Τεχνικό Πρόγραμμα.
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χρήστος Καλυβιώτης. και είπε : Εάν αυτή τη στιγμή
υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις να τις εξετάσουμε, αλλά όλα τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου μπορούν σύμφωνα με το νόμο να προτείνουν οποιαδήποτε τροποποίηση και στο
Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό προκειμένου να Ψηφισθεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 και της διευκρινιστικής ΚΥΑ 23976/22-7-2016 των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
4.Την αριθμ. 2/2016 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης
Αγίας Άννας
5. Την αριθμ. 2/2016 απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας
έτους 2017, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά είναι :
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

300 Ευρώ δωρίζει η ΤΕΡΝΑ στο 1ο ΕΠΑΛ και ΓΕΛ Μαντουδίου για την προμήθεια ενός H/Y


Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου αποδέχθηκε την δωρεά της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. ποσού 300,00€ για τη Σχολική Κοινότητα του Σχολικού Συγκροτήματος 10 ΕΠΑΛ και ΓΕΛ Μαντουδίου που αφορα την προμήθεια ενός H/Y, και την κατανέμει στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Κοινότητας.

Εντάχθηκε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης το έργο βελτίωσης του δρόμου από Ψαχνά μέχρι Προκόπι με προϋπ. 3 εκατ. ΕυρώΣτις 5 Σεπτεμβρίου 2016 το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε (με μόνη αρνητική ψήφο αυτή της Χρυσής Αυγής) την ένταξη του 12ου νέου Υποέργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΨΑΧΝΑ – ΠΡΟΚΟΠΙ» με προϋπολογισμό 3.000.000€ στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Αφορά στην άρση καταπτώσεων, καθαρισμό και επένδυση τάφρων, εξυγίανση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, επούλωση λάκκων, ασφαλτόστρωση, κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και λοιπών εργασιών στην Εθνική οδό 77 Χαλκίδα – Ιστιαία και ειδικότερα στο τμήμα από Ψαχνά μέχρι Προκόπι.
Υπόλογος στα έργα έχει οριστεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, που θα διενεργήσει και τις σχετικές πληρωμές. Η χρηματοδότηση των έργων θα γίνεται με την προβλεπόμενη διαδικασία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων και το όριο πιστώσεων της ΣΑΕΠ 566.

Παραλληλα ενέκρινε την τροποποίηση (μείωση προϋπολογισμού) των Υποέργων 1 έως 6 & 10 στο παρακάτω πίνακα μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο ύψος της συμβατικής δαπάνης.

Κατεπειγόντως το ΔΣ αποφάσισε να κοπούν δένδρα σε απομονωμένο δρόμο πριν την είσοδο του Δημοτικού Σχολείου Κηρίνθου
Με την διαδίκασία του κατεπειγόντως και χωρίς επιστημονική γνωμάτευση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κοπή των δένδρων στον δρόμο που οδηγεί στο δημοτικό σχολείο Κηρίνθου και λίγο πριν την είσοδο του Σχολείου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα κι καθαριστεί ο χώρος από χόρτα, τα οποία δυσχεραίνουν την καθαριότητα του καναλιού που υπάρχει στον χώρο με τα  όμβρια ύδατα.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-08-2016 


O Πρόεδρος πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου ζήτησε να συζητηθεί το θέμα «Κοπή δένδρων πλησίον Δημοτικού Σχολείου Κηρίνθου» (Αρίθμ. 5/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου) χαρακτηρίζοντας το θέμα ως κατεπείγον
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη :
1. Την πρόταση του κ. Προέδρου για την συζήτηση του θέματος
2. Την αρίθμ. 5/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου
3. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του ν. 3852/2010
Αποφαίνεται  Ομόφωνα
Χαρακτηρίζει το θέμα «Κοπή δένδρων πλησίον Δημοτικού Σχολείου Κηρίνθου» (Αρίθμ. 5/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου), ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την παρούσα συνεδρίαση του. Το συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση του θέματος.
ΘΕΜΑ: «Κοπή δένδρων πλησίον Δημοτικού Σχολείου Κηρίνθου» (Αρίθμ. 5/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου)
Ο Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου διάβασε την απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου, που αναφέρει τα εξής: :
«Κύριοι σύμβουλοι, η Τοπική Κοινότητα Κηρίνθου με το αρίθμ. πρωτ11/29- 7-2016 της μας έστειλε την 5/2016 απόφαση με θέμα ««Κοπή δένδρων πλησίον Δημοτικού Σχολείου Κηρίνθου» που αναφέρει τα εξής: «Στον δρόμο που οδηγεί στο Δημοτικό Σχολείο Κηρίνθου και λίγο πριν την
είσοδο του σχολείου υπάρχουν δένδρα τα οποία έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ορατότητα σε στροφή του δρόμου. Από τον συγκεκριμένο δρόμο διέρχονται γεωργικά μηχανήματα με μεγάλο όγκο και τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους μαθητές στο σχολείο. Προτείνουμε να κοπούν τα δένδρα αυτά προκειμένου να αποφύγουμε ατυχήματα κι επίσης να καθαρίσει ο χώρος από χόρτα τα οποία δυσχεραίνουν την καθαριότητα του καναλιού που υπάρχει στον χώρο με τα όμβρια ύδατα». Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την κοπή των δένδρων στον δρόμο που οδηγεί στο δημοτικό σχολείο Κηρίνθου και λίγο πριν την είσοδο του Σχολείου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα κι καθαριστεί ο χώρος από χόρτα, τα οποία δυσχεραίνουν την καθαριότητα του καναλιού που υπάρχει στον χώρο με τα όμβρια ύδατα.

Το Τ.Σ. Φαράκλας θα αποφασίσει πως θα αξιοποιηθεί το χωράφι πού παλιά είχε κάνει πίστα Motocross ο ΑρβανίτηςΤο Δημοτικό Συμβούλιοη  αποφάσισε να  βγάλει σε δημοπρασίας την  μίσθωση σε ιδιώτες των  παρακάτω αγροτεμαχίων :
α) πευκοδάσος 2.000 τ.μ στην τοπική κοινότητα Κηρίνθου και
β) αγροκτήματ 8.500 τ.μ στην θέση «Αλώνια» της τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου,

Εξαιρείται της διαδικασίας μίσθωσης το αγρόκτημα 27.000 τ.μ στην θέση «Άγιος Γεώργιος» της τοπικής κοινότητας Φαράκλας ,που θα αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις προτάσεις του τοπικού συμβουλίου και την σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου.Απόσπασμα από το πρακτικό της  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-08-2016


ΘΕΜΑ : Μίσθωση αγροτεμαχίων κυριότητας Δήμου
Ο κ. Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
«Ο Δήμος όπως ξέρουμε έχει μερικά ακίνητα, τα οποία μισθώνει, γιασυγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Για διάφορα μισθώματα που έχει λήξει το συμφωνητικό, καλό θα είναι να τα ξανά δημοπρατήσουμε για να μισθωθούν. Είναι μια διαδικασία που πάντα την έκανε ο Δήμος, αλλά χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να προχωρήσει η διαδικασία, να γίνει η προκήρυξη
και η μίσθωση αυτών των αγροτεμαχίων και γενικότερα των ακινήτων.
Αυτό είναι το θέμα μας, υπάρχει υπηρεσιακό σημείωμα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που αναφέρει συγκεκριμένα τα διάφορα συμφωνητικά που έχουμε υπόψη μας, και το τι προτείνει.
Αυτή τη στιγμή, για αυτήν την απόφαση δεν είναι τίποτα άλλο, είναι τα αγροτεμάχια. Και μάλιστα στα αγροτεμάχια που είχαν ενοικιαστεί υπήρχε μια χρονική περίοδος, η οποία έληγε τέλος Μαΐου, Τελείωνε μισθοδοτική περίοδος τέλη Μαΐου. όμως τέλος Μαΐου δεν ολοκληρώνεται η καλλιεργητική
περίοδος, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούνε να μπούνε μέσα στο σύστημα και να πάρουν τις επιδοτήσεις. Και αναγκαστήκαμε και κάναμε παρατάσεις, έκτακτες παρατάσεις του μισθώματος μέχρι να κλείσει η καλλιεργητική περίοδος, που θεώρησαν οι ίδιοι οι καλλιεργητές, τέλος
Οκτωβρίου ότι κλείνει. Από δω και πέρα λοιπόν ότι κάνουμε θα το κάνουμε από την 1η Νοέμβρη μέχρι τέλος Οκτωβρίου, μετά από δύο τρία χρόνια, ώστε να κλείνει ο κύκλος ο καλλιεργητικός, και να μη χάνουν τις επιδοτήσεις τους. Αυτό είναι μια μικρή σημείωση για το μελλοντικό χρονοδιάγραμμα μίσθωσης των αγροτεμαχίων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου διάβασε το αρίθμ.
πρωτ. ΔΥ/22-7-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «Λήξη μισθωμάτων ακινήτων» ,που αναφέρει τα εξής:
Θέμα : << Λήξη Μισθωμάτων Ακινήτων >>
Σχετ. : 1. Το από 15/06/2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου
2. Το από 22//07/2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού 1 , σας ενημερώνουμε ότι στις 31 Αυγούστου
2016 λήγουν τα κάτωθι συμφωνητικά μίσθωσης :
1. Το από 01/11/2011 συμφωνητικό μίσθωσης πευκοδάσους 2.000 τ.μ. στην Τ.Κ. Κηρίνθου με τον κο Λαδογιαννή Γεώργιο .
2. Το από 01/11/2011 συμφωνητικό μίσθωσης αγροκτήματος 8.500 τ.μ. στην θέση <<Αλώνια>> της Τ.Κ. Κηρίνθου με τον κο Αλατζά Ιωάννη .

3. Το από 01/11/2011 συμφωνητικό μίσθωσης αγροκτήματος 27.000 τ.μ. στην θέση <<Άγιος Γεώργιος >> της Τ.Κ. Φαράκλας στην κα Παπακωνσταντίνου Μαρία. Επίσης σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού 2 σας γνωρίζουμε ότι στις 22/07/2016 απεστάλησαν στο Τμήμα Εσόδων , Περιουσίας & Ταμείου:
1. Η υπ΄αριθμ. 88/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα << Παράταση συμφωνητικών μίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης –Αγίας Άννας >>.
2. Η τροποποίηση Νο 1 του από 01.11.2011 Συμφωνητικού ΜίσθωσηςΑγροτεμαχίου , με μισθωτή την κα Παπακωνσταντίνου Μαρία .
3. Η τροποποίηση Νο 2 του από 01.11.2011 Συμφωνητικού Μίσθωσης Αγροτεμαχίου και της από 12/08/2015 τροποποίησης Νο 1, με μισθωτή τον κο Αλατζά Ιωάννη.
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες αφού λάβετε υπόψη σας τους όρους της μίσθωσης καθώς και τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 16 της με αριθμό 56/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ : 4Α3ΦΩΛ5-2)
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον δημοτικό σύμβουλο κ. Αρβανίτη Παναγιώτη, ο οποίος είπε:
« Μέσα στα αγροτεμάχια αυτά που αναφέρονται εδώ, υπάρχει κι ένα αγροτεμάχιο το οποίο κατά την άποψή μου, αγροτεμάχιο δεν είναι, είναι ένα ακίνητο το οποίο είναι συνολικά γύρω στα 40 στρέμματα, και από αυτά νοικιάζονται γύρω στα 25 που είναι το καθαρό καλλιεργήσιμο, το οποίο
ακίνητο αυτό είναι ακριβώς δίπλα από το χωριό, ανάμεσα μπορώ να πω, γιατί έχει αναπτυχθεί το χωριό τώρα στα τελευταία σπίτια.
Λοιπόν, και τμήμα από αυτό του ακίνητου είναι το 5Χ5 φανταστείτε είναι το κοινοτικό γραφείο, είναι το γήπεδο πιο πάνω, και διασχίζεται από ένα ρυάκι το οποίο είναι ένα τμήμα του είναι πλατανόδασος, το άλλο είναι από άγρια δένδρα και λοιπά. Και είναι και μόνο με την περιγραφή που σας κάνω, είναι ένα ακίνητο που είναι κρίμα να καλλιεργηθεί με καλαμπόκι δίπλα ακριβώς
από τα σπίτια. Το χωριό διαχρονικά, περιμένει δηλαδή πότε θα τελειώσουμε αυτά έτσι τα καλαμπόκια, για να μπορεί να αξιοποιηθεί. Σας ενημερώνω μόνο ότι κάποια στιγμή που ήμουνα Δημοτικός σύμβουλος, Πρόεδρος, το είχα κάνει πίστα μοτοκρός, και κάποια περιοδικά έγραψαν, με κόστος μηδέν με εθελοντές, και κάποια περιοδικά γράψανε πανελλαδικά, ότι ήταν μια από τις
καλύτερες πιστές σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, την επόμενη χρονιά βέβαια το φύτεψαν πατάτες αλλά δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι η αξία αυτού του ακινήτου ξεπερνάει και όλες αυτές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Και θα ήθελα, εκφράζοντας και την άποψη πιστεύω της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοτών, να εξαιρεθεί και να αξιοποιηθεί ή σαν πάρκο ή ας λάβουμε υπόψη μας όποια πρόταση εγκρίνει το Συμβούλιο.
Να εξαιρεθεί από τη μίσθωση, γιατί εδώ μιλάμε για μίσθωση αγροτεμαχίων, δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς τα ελληνικά που έχω μάθει, καμία τρίπλα δεν θέλω από κανέναν, πρέπει να εξαιρεθεί από αγροτεμάχιο, και να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις προτάσεις του τοπικού Συμβουλίου».
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων

ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης-Αγ. Άννας δεν προτίθεται ο ίδιος να κάνει χρήση των αγροτεμαχίων :
α) πευκοδάσους 2.000 τ.μ στην τοπική κοινότητα Κηρίνθου και
β) αγροκτήματος 8.500 τ.μ στην θέση «Αλώνια» της τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου,
πρόθεση του είναι η μίσθωση τους σε ιδιώτες ύστερα από την διεξαγωγή δημοπρασίας.
Εξαιρείται της διαδικασίας μίσθωσης το αγρόκτημα 27.000 τ.μ στην θέση «Άγιος Γεώργιος» της τοπικής κοινότητας Φαράκλας ,που θα αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις προτάσεις του τοπικού συμβουλίου και την σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Αναζητώντας ύαινες, καμηλοπαρδάλεις και προϊστορικούς μαχαιρόδοντες στην Κερασιά. Νέες ανασκαφές παλαιοντολογίαςΗ φωτογραφία έχει παραχωρηθεί από τον επιστημονικό υπεύθυνο των ανασκαφών, τ. καθηγητή Παλαιοντολογίας, Γεώργιο Θεοδώρου.


ΕΥΒΟΙΑ. Μια μικρή ζούγκλα με ύαινες, ρινόκερους, καμηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, γαζέλες, πιθήκους, αλλά και μαχαιρόδοντες (ένα είδος παρόμοιο του λιονταριού) που ζούσαν πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια στην ορεινή περιοχή της Κερασιάς στη Βόρεια Εύβοια, προσδοκά να φέρει στο φως με νέα ευρήματα η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον επιστημονικό υπεύθυνο, τ. καθηγητή Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας, Γεώργιο Θεοδώρου.

Οι ανασκαφές, όπως τόνισε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Θεοδώρου αναμένεται να συνεχιστούν την άνοιξη του 2017, καθώς έχουν λάβει το «πράσινο» φως από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μαντουδίου- Ελυμνίων- Αγίας Άννας και έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες αποφάσεις.

Όπως επισημαίνει ο κ. Θεοδώρου, επιστημονικός υπεύθυνος των ανασκαφών, «συλλέξαμε στο παρελθόν τον Acerhorinus neleus – Aκερόρινο του Νηλέα, δηλαδή το κρανίο και την κάτω γνάθο ενός ρινόκερου, τα οποία εκτίθενται στο Μουσείο Απολιθωμάτων Θηλαστικών στην Κερασιά. Πρόκειται για ένα νέο είδος για την επιστήμη, που αποτελεί το σημαντικότερο εύρημα του τοπικού μουσείου.

Είναι ένας «ολότυπος», δηλαδή το πρώτο και μοναδικό στο κόσμο δείγμα που μελέτησε η επιστημονική μας ομάδα και διαπίστωσε ότι πρόκειται για ένα νέο είδος για την επιστήμη.

Η ανασκαφική ομάδα θα αναζητήσει κρανία, γνάθους και οστά από καμηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, γαζέλες, πιθήκους, χελώνες, πτηνά που δεν έχουν βρεθεί σε πληρότητα ακόμη και είναι αυτά που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παλαιοντολογία, όπως και θα ψάξει με τις ανασκαφικές βελόνες για διάφορα αιλουροειδή (όπως οι μαχαιρόδοντες, μια υποοικογένεια των λιονταριών),ύαινες,ιππάρια (συγγενικές προγονικές μορφές των αλόγων)».

Όπως τονίζει ο κ. Θεοδώρου, «αυτό που αναζητούμε πάντοτε είναι η πληρότητα των επιστημονικών αποδείξεων. Βασικό ζητούμενό μας, είναι να ανακαλύψουμε ολόκληρους σκελετούς ή σημαντικά τμήματά τους κι ευτυχώς έχουμε ενδείξεις ότι η περιοχή της Κερασιάς μπορεί να δώσει σχετικά ευρήματα σκελετών, όπου τα οστά θα βρεθούν σε ανατομική συνέχεια, εφόσον βέβαια αποκαλύψουμε σημαντικές επιφάνειες.

Πέρυσι τον Ιούνιο δουλέψαμε την τελευταία ανασκαφή και βρήκαμε ένα σημείο το οποίο υπόσχεται πολλά. Ξεκινήσαμε από οστά που είχαν έλθει στο φως – από μηχανήματα που κρατούν τον δασικό δρόμο ανοικτό- και εντοπίσαμε μια πολύ πλούσια συγκέντρωση οστών που εισχωρούν στα πρανή του δασικού δρόμου. Αυτήν την φορά ξέρουμε πού θα δουλέψουμε, καθώς υπάρχουν επτά συγκεκριμένα σημεία που μας έχουν δώσει καλό υλικό στο παρελθόν».

Όραμα ένα κοινό μουσείο απολιθωμάτων

Η ερευνητική ομάδα θα αποτελείται τουλάχιστον από οκτώ φοιτητές Γεωλογίας που ενδιαφέρονται για την παλαιοντολογία σπονδυλοζώων αλλά και σπουδαστές του τμήματος συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων του ΤΕΙΑ και οι ανασκαφές θα διαρκέσουν τουλάχιστον έναν μήνα, «αν κι ένας μήνας ανασκαφών σημαίνει για εμάς ότι μετά χρειαζόμαστε έναν ή δύο χρόνια για την συντήρηση των ευρημάτων για να μπορέσει να ξεκινήσει μετά η μελέτη του υλικού. Η συντήρηση είναι ένα δύσκολο, χρονοβόρο και δαπανηρό κομμάτι των ερευνών, καθώς γίνεται μόνον με βελόνες».

Όσο για τις συνήθεις δυσκολίες, ο κ. Θεοδώρου υπογραμμίζει ότι «μια από τις βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι ότι υπάρχει πλούσιο υλικό που πολλές φορές βρίσκεται βαθιά μέσα στο έδαφος και μπορεί να χρειαστεί να απομακρύνουμε υπερκείμενα ιζήματα πάχους 10 δέκα και πλέον μέτρων, επίσης δουλεύουμε πάντα έχοντας στο νου μας τον παράγοντα τύχη, ενώ άλλο ένα εμπόδιο μπορεί να είναι και οι κακές καιρικές συνθήκες, όπως η βροχή για να μην αναφερθούμε και στην ιδιαίτερα σύνθετη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουμε μια και δεν υπάρχει σχετική εξειδικευμένη ειδική νομοθεσία.

Όταν πάμε σε μια ανασκαφή δεν γνωρίζουμε αν θα βρούμε πιθηκάκια, καμηλοπαρδάλεις ύψους 6 μέτρων ή τεράστια δεινοθήρια και να κάνουμε τον κατάλληλο προϋπολογισμό του κόστους συλλογής τους» προσθέτει ο κ. Θεοδώρου.

Όραμα και στόχος πάντως του τ. καθηγητή Παλαιοντολογίας είναι να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει ένα σύγχρονο τοπικό μουσείου στο οποίο θα αναδειχθεί από κοινού η έκθεση των ευρημάτων των απολιθωμάτων θηλαστικών, αλλά και του απολιθωμένου δάσους που βρίσκεται στην Κερασιά και που θα επιτρέπει στους επισκέπτες να γνωρίσουν τις εντυπωσιακές αλλαγές του γεωπεριβάλλοντος που πραγματοποιήθηκαν μέσα στα τελευταία 7.000.000 χρόνια, όταν το Αιγαίο δεν ήταν θάλασσα και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και οι μαθητές των σχολείων μέσα από κατάλληλες διαδραστικές δράσεις σε θέματα μεταβολής της βιοποικιλότητας και των μεταβολών του παγκοσμίου κλίματος».

Οι φωτογραφίες έχουν παραχωρηθεί από τον επιστημονικό υπεύθυνο των ανασκαφών, τ. καθηγητή Παλαιοντολογίας, Γεώργιο Θεοδώρου.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Συνελήφθη στο Μαντούδι 27χρονη για κατοχή κάνναβης

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαντουδίου, συνελήφθη τις 11/9/16 στις πρώτες πρωινές ώρες, στο Μαντούδι, μία 27χρονη, στη κατοχή της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Από αστυνομικούς της Γ’ Ο.Π.Κ.Ε. Ευβοίας, συνελήφθησαν χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, στην ευρύτερη περιοχή της Ιστιαίας, δύο κάτοικοι, ηλικίας 50 και 39 ετών αντίστοιχα, στη κατοχή των οποίων βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης.

Από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ευβοίας, συνελήφθη χθες το πρωί στη Χαλκίδα, ένας 31χρονος υπήκοος Πακιστάν, στη κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.Από αστυνομικούς της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. Ευβοίας, συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Χαλκίδα, ένας 51χρονος, στη κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ηρωίνης και ναρκωτικά δισκία.

Τέλος, από αστυνομικούς της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. Ευβοίας, συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Χαλκίδα, ένας 31χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, στη κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.


Αποστάτες και παράταξη Στεργίου ζητούν σαρζανέτ αντί για λιθοριπή για την προστασία του αντλιοστασίου Περαμύλου

Στις 24-08-2016 το Δημοτικο Συμβούλιο  συζήτησε ένσταση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Καντζούρα Ι ,Αρβανίτη Π, Γιαννιού Κ, Μουργιά Ι, Στεργίου Ι ,Τάρλα Κ ,Σκομπρή Ν, Βούλγαρη Αν, Δανέλη Ι και Αλατζά Ε  για την εκτέλεση έργων προστασία αντλιοστασίου Περαμύλου . Συμφωνα  με την υπ’ αριθμόν  8/2016 τεχνική  περιγραφή    περιγραφή  στην οποια αναφέρθηκε ο κ. Παζάρας: "η προτεινόμενη επέμβαση κατασκευή λιθοριπής από μεγάλους ογκόλιθους είναι μέρος της συνολικής λύσης, αυτό το υπογραμμίζω, είναι μέρος της συνολικής λύσης. Άρα δεν είναι προχειροδουλειά, εντάξει; Και δεν θα τους ρίξει έτσι χύμα. Και λέει ότι θα είναι διατομής τραπεζίου, λέει συγκεκριμένα πράγματα, μεγάλης βάσης 6 μέτρα μικρή βάση 2 και ύψος 4 μέτρα και θα εκτείνεται κατά μήκος σε 40 μέτρα. Και λέει κιόλας ότι εντάσσεται στον τάδε κωδικό αριθμό. μίσθωση  μηχανημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες".
 Η λιθοριπή δεν θεωρήθηκε επαρκής σαν λύση και  ζητήθηκε μελέτη για την κατασκευή σαρζανέτ.


Με 11 ψήφους εναντιον 3 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισενα συνταχθεί τεχνική περιγραφή από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για κατασκευή σαρζανέτ και να ξαναέρθει το θέμα για συζήτηση κι έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο.(Την πρόταση του κ. Καντζούρα Ιωάννη ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Στεργίου Ι, Κατζούρας Ι, Μουργιάς Ι, Σκουμπρής Ν, Τάρλας Κ, Κουκουρίκος Ηλ, Αρβανίτης Π, Γιαννιός Κ, Κουτσουράς Σ, Χατζής Αν, Δανέλης Ι (Ψήφοι έντεκα -11-)
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ. κ Παζάρα Βασιλείου, Κατσούρα Δημητρίου και Σεσοντή Μαρίας που ψήφισαν : «Ότι λέει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου» (Ψήφοι τρεις -3-)
Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  στις 24-08-2016


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Δήμαρχος Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας κ. Χρήστος Καλυβιώτης. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Γεωργάκαινα Ελένη, Ψαρρού Ελπίδα, Στέφου Κυρ, Αλεξίου Δ, Παληός Ευστράτιος, Περήφανου Νίκη , Λιαγκάκης Ευστάθιος και Γεωργατζής Ευάγγελος αποχώρησαν από την αίθουσα πριν από την συζήτηση του 13ου θέματος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα-πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαθά Αθηνά.
Θ Ε Μ Α : Αίτηση Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Καντζούρα Ιωάννη, Αρβανίτη Παν, Γιαννιού Κω/νου κλπ με θέμα: «Η με αριθμό 108/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Ο Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου διάβασε την από 22-7-2016 αίτηση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Καντζούρα Ι ,Αρβανίτη Π, Γιαννιού Κ, Μουργιά Ι, Στεργίου Ι ,Τάρλα Κ ,Σκομπρή Ν, Βούλγαρη Αν, Δανέλη Ι και Αλατζά Ε που αναφέρει τα εξής:
«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου προς συζήτηση την με αρίθμ. 108/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στην εν λόγω απόφαση υπάρχει αντίφαση μεταξύ του εισηγητικού σκέλους και του αποφασιστικού. Στο εισηγητικό ο κ. Δήμαρχος και πρόεδρος της Ο.Ε κάνει αναφορά σε ζημιές που έχουν προκληθεί στην κοίτη του ποταμού Κηρέα στην θέση «Πέρα Μύλος» πλησίον του αντλιοστασίου λυμάτων από θεομηνία που επλήγη η περιοχή στα μέσα Μαρτίου 2016 πριν από πέντε μήνες περίπου ,επίσης η υπ΄αρίθμ. 8/2016 Τεχνική Περιγραφή που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κάνει αναφορά στην «Προστασία του αντλιοστασίου στην θέση Πέρα Μύλος»
Οι ζημιές έχουν γίνει το έτος 2014.
Κατά συνέπεια το αποφασιστικό ,η έγκριση δηλαδή της διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 30-6233.0003 του προϋπολογισμού 2016 ,ποσού 23.808,00 ευρώ για «Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες» ουδεμία σχέση έχει με τον τίτλο της υπ ΄αρίθμ.
8/2016 Τεχνικής Περιγραφής».
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καντζούρας Ιωάννης εισηγούμενος το θέμα είπε:
Καντζούρας Ιωάννης: Πρόεδρε, στην εν λόγω απόφαση υπάρχει αντίφαση μεταξύ του εισηγητικού σκέλους και του αποφασιστικού. Στο εισηγητικό ο Δήμαρχος και Πρόεδρος οικονομικής Επιτροπής κάνει αναφορά στις ζημιάς που έχουν προκληθεί στην κοίτη του ποταμού Κηρέα στην θέση Παραμύλος πλησίον του αντλιοστασίου λυμάτων, από θεομηνία που επλήγη η περιοχή στα μέσα Μαρτίου 2016, πριν από πέντε μήνες περίπου. Επίσης και την υπ’ αριθμόν 8/2016 τεχνική περιγραφή που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, κάνει αναφορά στην προστασία του αντλιοστασίου στη θέση Παραμύλος.
Κατά συνέπεια το αποφασιστικό, η έγκριση δηλαδή τις πίστωσης σε βάρος του κωδικού είναι 23.808 «μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες», ουδεμία σχέση έχει με τον τίτλο της υπ αριθμόν τάδε τεχνικής περιγραφής.  Πρόεδρε, όλοι ξέρουμε και ο κ. Γιαννιός και ο κ. Λιαγκάκης περνάνε από εκεί, το αντλιοστάσιο στον Μπεκάκο πιο κάτω. Επί θητείας Ενωτιάδη επειδή δεν υπήρχαν χρήματα, έβαλε ο Δήμος μια μπολντόζα από κάτω από την Πορτάρα, έκανε διάνοιξη, έτσι; στο σημείο της Πορτάρας στο σημείο του αντλιοστασίου που λέμε, στο γήπεδο Μαντουδίου μέχρι την Πυροσβεστική. Και στα σημεία στην στροφή πριν πάμε στο Προκόπι στο εκκλησάκι πάνω μετά του Κωνσταντινίδη, και στα σχολεία, στο γυμνάσιο Προκοπίου και στο γήπεδο, μέχρι του κ. Χαλιούλια πάνω.
Αυτό εδώ είχε στοιχίσει 20 χιλιάδες ευρώ, το ίδιο ακριβώς το έκανε και ο κ. Ψαρρός το 2012.
Λοιπόν, ξαφνικά είδαμε να παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι εκεί με της πλάκας εργασία, και να δαπανούμε ένα ποσό 25 χιλιάδες ευρώ το οποίο, άλλα λέει ο Δήμαρχος στην εισήγηση του άλλο λέει η τεχνική περιγραφή. Αυτή η ζημιά έγινε το 2014, όλοι ήμασταν εκεί και ξέρουμε τι έγινε.
Εγώ προτείνω και θα έχει πιο λίγο κόστος να κάνετε μια τεχνική περιγραφή με την τεχνική υπηρεσία για την κατασκευή σαρζανέτ, και να αποφύγουμε όλο από εκεί. Σαρζανέτ να είναι μόνιμο, και πιο λίγα λεφτά πάει, τα μισά λεφτά.
Εδώ δεν θα ρίξουμε πέτρες εκεί μπάζα και μετά από πέντε έξι μήνες το Γενάρη θα λέμε πάνε τα λεφτά χαθήκανε! είναι σαν να φτιάχνουμε μία γέφυρα, την οποία στείνουμε με χώμα και πλίθες, πέφτει και τελείωσε. Αυτή είναι η πρότασή μου, και έτσι πρέπει να πάει, να κάνει μία τεχνική
περιγραφή να ξαναέρθει στο Συμβούλιο από την τεχνική υπηρεσία, μια ολοκληρωμένη.

Στεργίου Ιωάννης: Περιέγραψε ο συνάδελφος ο κύριος Κατζούρας πως έχει το θέμα. Όντως αν πάρει κανείς την απόφαση την 108/2016 της οικονομικής Επιτροπής έχει θέμα «έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων» ενώ στο εισηγητικό όντως επικαλείται μια τεχνική περιγραφή
της τεχνικής υπηρεσίας, την 8/2016 που μου λέει για την προστασία του  αντλιοστασίου. Άρα λοιπόν δεν συνάδει, ορθά όπως τοποθετήθηκε και ο συνάδελφος, το εισηγητικό με το αποφασιστικό.
Και να πω και κάτι κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι υπερβολικό, 23 χιλιάδες να πάμε να ρίξουμε εκεί πέρα, μερικά φορτηγά πέτρες, και να πούμε ότι λύσαμε το πρόβλημα.
Θα μπορούσαμε, αν πάει και το επισκεφτεί κανείς, θα δει ότι, εντάξει, πλησιάζει δεν είναι δηλαδή η κατάσταση, αλλά δεν ξέρουμε πότε μία θεομηνία τι αποτελέσματα θα επιφέρει. Αλλά στο σημείο εκείνο δεν έχει μπει έστω ένα μηχάνημα, όπως έχει διαμορφωθεί η κοίτη δηλαδή, να πάρει εκείνο το
ανάχωμα που έχει δημιουργηθεί στο μέσον του ποταμού, και να το φέρει προς τη μεριά του αντλιοστασίου.
Θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί θεωρώ ότι το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο, αν δούμε λοιπόν και η τεχνική μας υπηρεσία έχει την δυνατότητα να κάνει μία μελέτη, η οποία θα γίνει ένα έργο εκεί πέρα με συρματοκιβώτια, με Σαρζανέτ και να τελειώσω μία και καλή και να μην πετάμε κάθε τόσο χρήματα, και του χρόνου, και του παραχρόνου πάλι τα ίδια.
Και είμαι βέβαιος ότι το κόστος θα είναι μικρότερο, από αυτό το οποίο αναφέρεται στην συγκεκριμένη απόφαση.  Και επίσης ζητάμε ουσιαστικά, δηλαδή, αυτή η απόφαση να μην ισχύσει, να μην προχωρήσει δηλαδή σε καμία ανάθεση τέτοιων εργασιών, να ανατεθεί στην τεχνική υπηρεσία μελέτη, για να γίνει έργο με συρματοκιβώτια, και να τελειώνουμε με αυτήν την υπόθεση.

Παζάρας Βασίλειος: Για το θέμα που συζητάμε και που έθεσε εδώ ο συνάδελφος ο κύριος Κατζούρας, από ότι βλέπω ότι στην απόφαση της οικονομικής Επιτροπής ο κύριος Κουτσουράς δεν ψήφισε και είπε: δεν μπορώ να ψηφίσω το θέμα όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, διότι αφορά τη
μίσθωση μηχανημάτων από θεομηνίες, ενώ θα έπρεπε εκτέλεση έργων προστασία αντλιοστασίου Περαμύλου όπως αναγράφεται στην υπ’ αριθμόν  8/2016 περιγραφή.
Παίρνω εγώ την τεχνική περιγραφή και τι βλέπω, γιατί εγώ δεν είμαι παντογνώστης να γνωρίζω τέτοια θέματα τεχνικά, ακολουθώ αυτά που λένε συγκεκριμένα ο μηχανικός του Δήμου ο κύριος Γερογιάννης.
Και λέει: η προτεινόμενη επέμβαση κατασκευή λιθοριπής από μεγάλους ογκόλιθους είναι μέρος της συνολικής λύσης, αυτό το υπογραμμίζω, είναι μέρος της συνολικής λύσης. Άρα δεν είναι προχειροδουλειά, εντάξει; Και δεν θα τους ρίξει έτσι χύμα. Και λέει ότι θα είναι διατομής τραπεζίου, λέει συγκεκριμένα πράγματα, μεγάλης βάσης 6 μέτρα μικρή βάση 2 και ύψος 4 μέτρα και θα εκτείνεται κατά μήκος σε 40 μέτρα. Και λέει κιόλας ότι εντάσσεται στον τάδε κωδικό αριθμό. μίσθωση  μηχανημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες.
Εγώ αυτό θα το ψηφίσω ,επειδή είναι εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του  Δήμου.
Καντζούρας Ιωάννης: Πρόεδρε τα υπόλοιπα που είπα, οι πρώην Δημοτικές αρχές που βάλανε, στοίχησαν 20 χιλιάδες ευρώ για όλα τα σημεία. Τώρα, για 40 μέτρα θα πάνε 25 χιλιάδες ευρώ να προφυλάξουμε εκείνο, κι αν το προφυλάξουμε, με πέτρες.
Λοιπόν εγώ επιμένω στην εισήγηση που κάνω, επιμένω όπως την είπα, με Σαρζανέτ έργο, να το φτιάξει η τεχνική υπηρεσία με έργο και να το φέρει εδώ να το ψηφίσουμε, τίποτα άλλο.
Εγώ μίλησα και με την τεχνική υπηρεσία, λέω, είναι λάθος αυτό που πάτε να κάνετε, λέει τέτοια εντολή πήραμε έτσι κάνουμε, τελείωσε.
Εδώ πρέπει να γίνει ένα έργο εκεί να μείνει και όχι του χρόνου να έχουμε τα ίδια πάλι.
Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, ποιος έδωσε εντολή για την τεχνική λύση του προβλήματος; έδωσε κανένας εντολή κάνε το ένα ή το άλλο; ξέρετε ότι είναι η τεχνική υπηρεσία αυτοδύναμη υπηρεσία, ενεργεί σύμφωνα με την επιστήμη και έχει ευθύνη.
Εάν τώρα κάποιος από εμάς, θέλει να γίνει και μηχανικός, και καταργεί την υπηρεσία, δεν έχω αντίρρηση, ας μου φέρει ότι θέλει η τεχνική υπηρεσία με την δική σας υπόδειξη, να το κάνουμε το έργο, συμφωνώ, ότι καταργείτε την τεχνική υπηρεσία. Ο Δήμαρχος είπε ότι συμφωνεί με την τεχνική υπηρεσία, αν είσαι εσύ τεχνική υπηρεσία τι να πω;
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (11/3) Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να συνταχθεί τεχνική περιγραφή από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για κατασκευή σαρζανέτ και να ξαναέρθει το θέμα για συζήτηση κι έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο.(Την πρόταση του κ. Καντζούρα Ιωάννη ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Στεργίου Ι, Κατζούρας Ι, Μουργιάς Ι, Σκουμπρής Ν, Τάρλας Κ, Κουκουρίκος Ηλ, Αρβανίτης Π, Γιαννιός Κ, Κουτσουράς Σ, Χατζής
Αν, Δανέλης Ι (Ψήφοι έντεκα -11-)
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ. κ Παζάρα Βασιλείου, Κατσούρα Δημητρίου και Σεσοντή Μαρίας που ψήφισαν : «Ότι λέει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου» (Ψήφοι τρεις -3-)

Παρατείνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο 2017 το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»


Για εννέα μήνες, από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2017, θα ανανεωθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μετά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου, όπως προκύπτει από την απάντηση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ερώτηση του βουλευτή Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Γιόγιακα.

Στο κείμενο της απάντησης αναφέρεται ότι το πρόγραμμα προβλέπεται να ανανεωθεί μετά τη λήξη του (31/12/2016) για 9 μήνες το 2017 ώστε να συμβαδίσει χρονικά με την έναρξη λειτουργίας της ενιαίας δομής ολοκληρωμένης φροντίδας ηλικιωμένων στην οποία και θα ενταχθεί. Για την παράταση του προγράμματος επισημαίνεται ότι «δεν θα υπάρξει νέα προκήρυξη θέσεων, αλλά ανανέωση της σύμβασης των ήδη απασχολούμενων εργαζομένων» στο «Βοήθεια Στο Σπίτι».

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Διευκρινίσεις ΥΠΕΣΔΑ για την εκλογή Υπηρεσιακών Συμβουλίων στους δήμους
Διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη δύο αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α ́ Βαθμού, εξέδωσε με εγκύκλιο ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μπαλάφας.

Σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 5 παρ. 1β του ν. 3584/2007, τα οποία εκπροσωπούν τους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται ημέρα Τρίτη του τρέχοντος έτους.

Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή για τους δήμους Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης ο οικείος δήμαρχος, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η ημέρα εκλογής δεν μπορεί να ορισθεί νωρίτερα από τρεις μήνες από την έκδοση της προκήρυξης».

Ωστόσο, επειδή στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους έχει προκηρυχθεί η διεξαγωγή του 44ου Καταστατικού – Οργανωτικού και του 45ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ, το υπουργείο ζητά, προκειμένου να διεξαχθούν απρόσκοπτα οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβούλιων του προσωπικού των ΟΤΑ Α ́ Βαθμού, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η ημερομηνία εκλογής να μην συμπέσει με αυτή των εν λόγω Συνεδρίων της ΠΟΕ – ΟΤΑ.

Αναλυτικά η εγκύκλιος.
Με κάθε επισημότητα η τελετή απόδοσης τιμών στους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου


Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 έλαβε χώρα με κάθε επισημότητα η καθιερωμένη τελετή απόδοσης τιμών στους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου κατά την Τουρκική εισβολή τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1974.
Τη φετινή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι εξής:
Ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κενεβέζος Κυριάκος
Ο Υποστράτηγος κ. Τοπούζης Θεόδωρος, Διοικητής Σχολής Πεζικού Χαλκίδας, ως εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, επικεφαλής στρατιωτικής αντιπροσωπείας,
Ο Αντισυνταγματάρχης κ. Ψαρράς Κυριάκος ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Κύπρου
Ο Δήμαρχος Μαντουδίου- Λίμνης -Αγ. Άννας κ. Καλυβιώτης Χρήστος
Ο Αστυνομικός Διευθυντής Νομού Ευβοίας κ. Αργύρης Κωνσταντίνος
Ο Ανθυποπλοίαρχος Κούτρας Βασίλειος ως εκπρόσωπος του Λιμενικού
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μαντουδίου κ. Μπαλατσός Δημήτριος
Επίσης, παρέστησαν:
Ο 92χρονος πλέον, Διοικητής του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ κατά τη δεύτερη φάση του Αττίλα 14-16 Αυγούστου 1974, Ταξίαρχος ε.α. κ Σταυρουλόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος τίμησε τους πεσόντες, καταθέτοντας στεφάνι στα ‘παιδιά του’!
Ο πρόεδρος της ΄Ενωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς, Υποστράτηγος ε.α κ.Δανιάς ευάγγελος, ο οποίος κατέθεσε και το στεφάνι των Αποστράτων Αξιωματικών!
Ο πρόεδρος του παραρτήματος Ευβοίας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς Αντιστράτηγος ε.α. κ. Ρήγας Ευάγγελος
Ο κ. Τζαχρήστος Χρήστος εκ μέρους του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών παράρτημα Ευβοίας.
Ο κ. Συλλούρης Γεώργιος, πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδας
Επίσης παρέστησαν οι κ.κ. Χαλιούλιας Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Κηρέως, Στεργίου Ιωάννης επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου, Χατζής Ανδρέας, πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου και λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο κ. Λιάσκος Δημήτριος, πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος Σπαθαρίου και ο πρώην δήμαρχος Κηρέως κ. Ενωτιάδης Πρόδρομος.
Παρέστησαν ακόμα η κ. Μπαρώτα του Συνδέσμου «Κομάντος 74», η κ. Καλμπουρτζή Μαρία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γονέων και Συγγενών Αγνοουμένων και Αδήλωτων Αιχμαλώτων της Κυπριακής Τραγωδίας, η κ. Βάλαρη Ελένη του Πανελληνίου Συλλόγου Συγγενών Πεσόντων αεροπόρων. ο κ. Γιάνναρος Δημήτριος της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου, ο κ. Χαπέσης Κων/νος του Συλλόγου Κυπρίων Ευβοίας, ο κ. Παπανέστης Κων/νος πρόεδρος συνταξιούχων Μαντουδίου και περιχώρων, ο κ. Ρουμελιώτης Ευάγγελος, πρόεδρος των συνταξιούχων Σπαθαρίου και ο κ. Τσιρογιάννης Ιωάννης, πρόεδρος του Χορευτικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Μαντουδίου «Μάκιστος».
Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Πρόεδρος κ. Σπανογιάννης Δημήτριος και ο αντιπρόεδρος κ. Βλαστάρης Δημήτριος επικεφαλής μελών του ΔΣ του Συνδέσμου πολεμιστών ΕΛΔΥΚ ’74, καθώς και αρκετά μέλη του, προερχόμενα απ’ όλη τη Ελλάδα. Παραβρέθηκαν ακόμη αρκετοί φίλοι και συγγενείς των πολεμιστών, αλλά και πολίτες του τόπου μας. Επίσης παραβρέθηκε με δική της πρωτοβουλία αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΛΑΟΣ Ευβοίας.
Τιμές απέδωσε στρατιωτικό άγημα της Σχολής Πεζικού.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τη στρατιωτική φιλαρμονική της ΑΣΔΥΣ, η οποία απεστάλη για το σκοπό αυτό από την Αθήνα.
Η εκδήλωση άνοιξε με την εισαγωγή-μήνυμα της προέδρου της Τοπικής Επιτροπής Ευβοίας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και επιτίμου μέλους του Συνδέσμου πολεμιστών ΕΛΔΥΚ ’74 κ. Γιάννας Κορέλη – Μπουλουγούρη, που είχε ως εξής:
« Θα ξεκινήσω με το μεγάλο μας Ποιητή , Παλαμά: ‘Χρωστάμε σ’αυτούς που πέρασαν, που θάρθουν! Κριτές, θα μας δικάσουν οι αγέννητοι και οι νεκροί!’ Δεν αρκεί μόνο να μη λησμονήσουμε, να τιμούμε και να μνημονεύουμε τα παλληκάρια μας, που δεν πρόλαβαν να ζήσουν εξ αιτίας αυτής της φρικτής τραγωδίας στην Κύπρο το καλοκαίρι του ’74. Είναι ιερό μας καθήκον, άλλωστε, και ελάχιστος φόρος Τιμής.
Θα θυμηθούμε το Μεγάλο Γερμανό φιλόσοφο Κάντ, που κραύγαζε: ‘Θα πειστεί κάποτε το χονδροκέφαλο Ανθρώπινο Γένος, ότι μεγαλύτερη τιμωρία και συμφορά από τον Πόλεμο δεν υπάρχει; Θα διδαχθεί κάποτε από τα παθήματά του, ότι πρέπει να τον καταργήσει, ως υπερβολικά οδυνηρό και ακριβό τρόπο επίλυσης διαφορών; Να αλληλοσκοτώνονται άνθρωποι, που δε γνωρίζονται μεταξύ τους, επειδή κάποιοι άλλοι, που γνωρίζονται καλά, δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν;
Όποιος έχει δει τα μάτια ενός στρατιώτη, ετοιμοθάνατου στο πεδίο της μάχης, θα το καλοσκεφτεί, πριν ξεκινήσει ένα πόλεμο!
Είτε η Ανθρωπότητα θα τελειώσει τους πολέμους, είτε ο Πόλεμος θα αποτελειώσει την Ανθρωπότητα, είχε φωνάξει κι ο δολοφονημένος Τζών Κέννεντυ, ο αγαπημένος Πρόεδρος του Αμερικάνικου λαού!
Ο κόσμος μας είναι αρκετά γεμάτος με πληγές και δυστυχίες, που πολλαπλασιάζονται και χωρίς τον Πόλεμο. Δεν υπάρχει τίποτε, που ν’ αξίζει το αίμα, που κοστίζει!
Το αντίθετο του Πολέμου δεν είναι η Ειρήνη. Είναι η Δημιουργία. Ειρήνη δεν είναι η απουσία συγκρούσεων! Είναι η δυνατότητα να διαχειρίζεσαι τις συγκρούσεις με ειρηνικά μέσα!
Δεν υπάρχει Σημαία αρκετά μεγάλη, για να καλύψει τη ντροπή, να σκοτώνεις αθώους ανθρώπους!
Θα μπορέσουμε να εγκολπωθούμε ως πρόσωπα, αλλά προπάντων ως κοινωνίες τη βαθειά κατανόηση της φρίκης αυτής και της θυσίας των παιδιών και να τη λάβουμε υπ’όψιν κατά την πορεία και εξέλιξή μας; Να γίνουμε καλλίτεροι ως Άνθρωποι και ως Πολιτισμός; Ακόμη κι αυτό φτάνει όμως;
Στη γειτονιά μας συμβαίνουν πράγματα αυτή τη στιγμή. Η γειτονική μας Τουρκία βαδίζει στον Ισλαμικό Ολοκληρωτισμό. Η Ελληνοκυπριακή πλευρά, κοινή μας η μοίρα, ιδιαίτερα αδύναμη και η Μητέρα Ελλάς εκκωφαντικά απούσα!
Οι Μεγάλες Δυνάμεις αναχαιτίζουν, αυτή τη στιγμή, την υλοποίηση της Ισότητας και της Αξιοπρέπειας, με τα χρονικά περιθώρια να εξαντλούνται, μέσα σε ρευστό Διεθνές Περιβάλλον, όπου όλα μεταβάλλονται συνεχώς και ραγδαία!
Ο Ιστορικός εξευτελιστικός Συμβιβασμός, που προωθείται από τις Μεγάλες Δυνάμεις, αναμένεται να είναι ΠΙΚΡΟΣ και για λίγες μόνο υποσχέσεις μιας απατηλής και ασαφούς <ευδαιμονίας> με αβέβαιη διάρκεια!
Κυρίες και κύριοι απομείναμε να κοιτάζουμε μόνον, μέσα στην Απόγνωση του Φόβου και του Τρόμου μας!
Σας ευχαριστώ».
Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωάννη Μάρκου, ο οποίος εκπροσώπησε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδας κ. Χρυσόστομο και μετέφερε τις ευχές και το μήνυμά του. Στη συνέχεια έγινε προσκλητήριο νεκρών από τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου πολεμιστών ΕΛΔΥΚ ’74 κ. Βλαστάρη Δημήτριο. Κατά την εκφώνηση των ονομάτων των πεσόντων, βροντοφώναζε ‘ΑΠΩΝ’ σε κάθε όνομα, που ακουγόταν, η ομάδα του Στρατού. Ακολούθησε κατάθεση στεφανιών από τους παρευρισκόμενους φορείς. Επί πλέον εκ μέρους του Συνδέσμου πολεμιστών 1ου λόχου 211 Τ.Π. Κύπρου ’74, κατέθεσε ο κ.Κοντογιάννης Σταύρος, εκ μέρους δε του Γ’ λόχου 211 ΤΠ ’74 ο τότε διοικητής του και νυν Στρατηγός ε.α κ. Λώτας Χαράλαμπος, δια του εκπροσώπου του κ. Κύπρου Παρμακλή. Ακολούθησε σιγή ενός λεπτού και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν: Ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κενεβέζος Κυριάκος, ο οποίος με ιδιαίτερα σοβαρό, σεμνό και ανθρώπινο τρόπο τόνισε την Ευθύνη, που επωμίζονται για την όσο το δυνατόν καλλίτερη δρομολόγηση του Κυπριακού και τη μη Λήθη της θυσίας των
παλληκαριών, που έπεσαν! Ο Δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας κ Χρήστος Καλυβιώτης, ο
οποίος τόνισε τη σημασία αυτής της εκδηλώσεως για το Δήμο αλλά και για όλο το Ιστορικά μαρτυρικό μας νησί, αυτό της Εύβοιας. Συγκινημένος ευχαρίστησε τους πάντες και τόνισε την εθελοντική συνεισφορά και τα πατριωτικά αισθήματα όλων, όσων συνέτρεξαν στην εκδήλωση. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ ’74, κ. Δημήτριος Σπανογιάννης,ο οποίος με επικό τρόπο τόνισε τον πόθο για ένωση της Κύπρου και τη λύπη του για τη μη πραγματοποίησή της ακόμη και ότι, όσο υπάρχουν, ως Σύνδεσμος πολεμιστών Κύπρου ’74, θα αγωνίζονται γι αυτές τις Αξίες! Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου γονέων και συγγενών αγνοουμένων και αδήλωτων αιχμαλώτων της Κυπριακής τραγωδίας, κ. Καλμπουρτζή Μαρία , κόρη του αγνοούμενου συνταγματάρχη Καλμπουρτζή Στυλιανού, η οποία με έμφαση στο δράμα των συγγενών, 42 χρόνια μετά να μην γνωρίζουν για τους δικούς τους, με ιδιαίτερα ανθρωπιστικό και λυρικό τρόπο κατασυγκίνησε το πλήθος των παρευρισκομένων. Επίσης ο πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος (ΕΚΕ) κ. Συλλούρης Γεώργιος απηύθυνε τον εξής χαιρετισμό:
«Αδέρφια, Ελληνίδες και Έλληνες.
Τιμημένοι πολεμιστές της ΕΛΔΥΚ.
Πέρασαν 42 χρόνια από τη βάρβαρη Τουρκική εισβολή και η Κύπρος παραμένει ημικατεχόμενη, παρά το γεγονός ότι από το 2004 είναι κράτος μέλος της Ε.Ε.
Εσείς, όταν η Ιστορία σας έφερε προ της Εθνικής ευθύνης, απαντήσατε με την ψυχή και το αίμα σας παρόντες.
Πολεμήσατε σώμα με σώμα στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ, στην Λάπηθο και στον Καραβά και όπου σας κάλεσε το καθήκον, για να διαφυλάξετε την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ελευθερία της, αλλά και την τιμή του Έλληνα στρατιώτη.
Γι΄αυτό σας ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας και σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη.
Σας τιμούμε γιατί τιμήσατε το φιλότιμο του Έλληνα. Γιατί αποδείξατε και καταδείξατε πώς στην πράξη και όχι στα λόγια υπερασπισθήκατε την πατρίδα και τις Πανανθρώπινες Αξίες της Ελευθερίας και του Δικαίου.
Εμείς, ως Έλληνες της Κύπρου, σας οφείλουμε πολλά και τιμούμε την αυτοθυσία σας, την προσήλωση στο καθήκον και κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ στη θυσία των συναδέλφων σας, που έδωσαν την ίδια τη ζωή τους για την Κύπρο, ένα κομμάτι του Ελληνισμού με Ελληνική Ιστορία τρεισήμισι χιλιάδων ετών.
Εμείς σήμερα, δεν έχουμε το δικαίωμα να περιφρονήσουμε τη θυσία σας στο όνομα του δήθεν ρεαλισμού και του υλικού συμφέροντος.
Έχουμε την Ιστορική Ευθύνη και το Καθήκον να σεβαστούμε τις αξίες για τις οποίες πολεμήσατε, την Ελευθερία, την Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα δικαιώματα, την Ανθρώπινη τιμή και αξιοπρέπεια.
Γι΄ αυτό, όταν κληθούμε να εκδηλώσουμε τη στάση μας στην προτεινόμενη λύση του Κυπριακού, οφείλουμε να υπερασπιστούμε αρχές και αξίες που θα καταστήσουν την λύση δίκαιη, βιώσιμη και δημοκρατική.
Εμείς θέλουμε λύση, το συντομότερο δυνατόν, αλλά όχι λύση φενάκη, λύση κατ΄ επίφαση, λύση όπως-όπως. Θέλουμε λύση αληθινή ειλικρινή, στηριγμένη σε αρχές διεθνώς αναγνωρισμένες ώστε να αντέξει στον χρόνο και όχι να εξυπηρετεί τα στρατηγικά σχέδια της Τουρκίας.
Η λύση για να είναι βιώσιμη, πρέπει να στηρίζεται στην εφαρμογή του Διεθνούς δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, χωρίς αποκλίσεις, στην εξασφάλιση και κατοχύρωση της Κυπριακής δημοκρατίας ως μιας διεθνούς προσωπικότητας, μιας ιθαγένειας, μιας κυριαρχίας, με ενότητα των θεσμών και της οικονομίας, χωρίς εγγυήσεις.
Η λύση πρέπει να στηρίζεται στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών αρχών και αξιών για όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους.
Λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να νοηθεί, χωρίς την αποχώρηση του στρατού κατοχής και των εποίκων και χωρίς την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια, τις περιουσίες, τις εκκλησίες τους και τους τάφους των προγόνων τους.
Αδέλφια της ΕΛΔΥΚ, σας ευχαριστούμε και σας τιμούμε ολόψυχα.»
Ο Υποστράτηγος ε.α κ. Δανιάς Ευάγγελος και Πρόεδρος των Αποστράτων Αξιωματικών Ξηράς Ελλάδος, εξεφώνησε με ιδιαίτερα προσωπικό, εμπειρικό και ανθρώπινο τρόπο την κεντρική ομιλία της ημέρας, αναφερόμενος, ως γνώστης, σε όλο το ιστορικό των μαχών της Κυπριακής Τραγωδίας, το καλοκαίρι του ’74 και στον ηρωισμό, που επέδειξαν οι αποδεδειγμένα εγκαταλελειμμένοι ΕΛΔΥΚΑΡΙΟΙ, που μόνον ως νέους Σαλαμινομάχους και Τριακόσιους του Λεωνίδα μπορούμε να τους φανταστούμε! Καθήλωσε όλους τους παρευρισκόμενους.
Ακολούθησαν τιμητικές απονομές από τους Οικοδεσπότες κκ. Καλυβιώτη, Χαλιούλια και Σπανογιάννη προς τον Πρέσβη κ. Κενεβέζο Κυριάκο, τον κεντρικό ομιλητή, υποστράτηγο ε.α κ. Δανιά Ευάγγελο, την Πρόεδρο της τοπικής επιτροπής και επίτιμου μέλους του Συνδέσμου ΕΛΔΥΚ ’74, κ. Γιάννα Μπουλουγούρη και τον παρουσιαστή της εκδήλωσης κ. Δημήτρη Αγγελάκη.
Ευχαριστίες εκφράστηκαν από τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου ΕΛΔΥΚ ‘74 κ. Βλαστάρη Δημήτριο προς:
Την Εκκλησία για την αδιάλειπτη στήριξη και βοήθεια, που προσφέρει, ιδιαίτερα με την παραχώρηση δωρεάν φιλοξενίας στον ξενώνα της, στο Προκόπι, στα μέλη του Συνδέσμου ΕΛΔΥΚ ’74, που έρχονται από μακριά.
Το Στρατό, και ιδιαίτερα τη Σχολή Πεζικού Χαλκίδας, που έχει αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση και δίνει κάθε χρόνο το ‘πατριωτικό της παρών.’
Την Κυπριακή Πρεσβεία για την ηθική και υλική βοήθεια και στήριξη, που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα καθώς και για τη συνεχή της παρουσία και συμμετοχή της στην εκδήλωση αυτή.
Την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας για την υλική και οικονομική της στήριξη στην αναμόρφωση και συντήρηση του Μνημείου.
Το Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Αννης για την άψογη συνεργασία με το Σύνδεσμο ΕΛΔΥΚ ’74
Την Τοπική Επιτροπή, ( Γιάννα Κορέλη-Μπουλουγούρη και Σπύρος Ζαρούλης), για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, που είναι η ψυχή και το πνεύμα της και που εντελώς εθελοντικά και πατριωτικά προσφέρει τις υπηρεσίες της.
Τον παρουσιαστή της εκδήλωσης κ. Δημήτρη Αγγελάκη, Φυσικό, για την εθελοντική του συμμετοχή και προσφορά στα δρώμενα της εκδήλωσής.
Τους Σπαθαριώτες κ. Νικόλαο Λιάσκο, κ. Δημητρίου Ιωάννη και κ. Ζαρούλη Σπύρο, που έχουν προσφέρει το οικόπεδο για την ανέγερση του Μνημείου, από ευγένεια ψυχής και καθαρό πατριωτισμό.
Τις Κυρίες του Σπαθαρίου, που κάθε χρόνο εργάζονται εθελοντικά για την ευπρέπεια του Μνημείου και την υλοποίηση της εκδήλωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην 13χρονη Σπαθαριώτισσα Κυριακή Ματσούκα, για την αυθόρμητη εθελοντική της συμμετοχή στην εκδήλωση.
Τη Λιμνιώτισσα κ. Ταγάρα Ευαγγελία για την ευγενική της συνεισφορά στο στολισμό των στεφανιών για την εκδήλωση.
Τους φωτογράφους κ. Κουτσάφτη Χρήστο και κ. Παλιάτσο Νικόλαο για την εθελοντική τους συνεισφορά σχετικά με την φωτο-βιντεο κάλυψη της εκδήλωσης.
Και τέλος όλους, όσους τίμησαν με την παρουσία τους τη Μεγάλη, Εθνικής σημασίας, εκδήλωση αυτή.
Η εκδήλωση έκλεισε με μικρή δεξίωση, που παρέθεσε ευγενικά ο Δήμος στο χώρο του Μνημείου, όπου λειτούργησε, επίσης, έκθεση φωτογραφίας, σχετική με τα γεγονότα του ’74 στην Κύπρο.


Για το ΣΎΝΔΕΣΜΟ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1974
Η πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Συνδέσμου ΕΛΔΥΚ ΄74