Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Προτάσεις Kireas.org για το Γενικό Πολεοδομικό

Kireas.org: Δρόμο προς Κύμη, σύνδεση Πηλίου-Κυμασίου-Κρύας Βρύσης, ΠΕΡΠΟ......

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Θαλασσόκρινα στην Κρύα Βρύση

Τα απειλούμενα θαλασσόκρινα του δήμου μας στην παραλία Κρύας Βρύσης

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρχισαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Λίμνη

Εξορυκτικά απόβλητα δήμου

Πολύ Νικέλιο και Χρώμιο στα εξορυκτικά απόβλητα του Κακάβου

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Με κοπές δέντρων, την συγκρότηση επιτροπών και το ξύλινο δάπεδο της Αγκάλης θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στις 25 Γενάρη

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην Λίμνη την Τετάρτη 25η Ιανουαρίου 2017 ,ώρα 17.30 , θα ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:


Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το έτος 2017

2. Αίτηση κατοίκων οικισμού Σηπιάδας (Λ.Χριστόπουλος- Δ. Διαμαντάκης-Ν.Περήφανος κλπ)

Έγκριση 3ου ΑΠΕ έργου « Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ελυμνίων Α΄Φάση»

Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας»

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΚΑΛΗΣ»

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ»

«Ενέργειες για υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού για την
υλοποίηση του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και
συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 για το έτος 2016»

Αποδοχή όρων της απόφασης ένταξης πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου «Βελτίωση και Αναβάθμιση πλατειών και πεζόδρομων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας με την τοποθέτηση υπόγειων συστημάτων κάδων διαλογής αποβλήτων και ανακύκλωσης στην πηγή».

9. Απόφαση 51/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Αίτημα κοπής δένδρων στην Τοπική Κοινότητα Ροβιών»

10. Απόφαση 48/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Αίτημα κοπής δένδρων στην Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου»

Κόψιμο επικίνδυνων δένδρων στην παιδική χαρά Τ.Κ.Πηλίου (Απόφαση 13/2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Αίτημα κοπής δένδρου στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης (Απόφαση 63/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Αναγκαιότητα ή μη ανακατασκευής του ξύλινου δαπέδου παραλίας Αγ. Άννας, στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργικότητας του έργου

Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου

Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου για το έτος 2017

Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό των λουτρικών εγκαταστάσεων τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας ως πολυσυχνάστων

Σχέδιο ενεργειών αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης

Ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετερώσεως ναυαγίων ή πλοίων

19. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής για θέματα που αφορούν την εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής σε χώρους αρμοδιότητας του Δήμου.

20. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την κατάρτιση Μητρώου Αρένων γεννηθέντων το έτος 2015

Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2016
Αίτηση παραίτησης μέλους ΔΕΥΑΜΛΑΑ κι αντικατάσταση του
Καθορισμός ετήσιας εισφοράς Δήμων-Μελών Περιφερειακού Φο.Δ.ΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε - έτους 2017

24. Αίτηση Τοπικής κοινότητας Κεράμειας για προμήθεια παγκάκια από το Κρατικό εργοστάσιο Καλαμπάκας

25. Η αρίθμ. 19/2016 απόφαση διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί έγκρισης απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2015

26. Αιτήσεις διαγραφής νηπίων από Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου

Μίσθωση δημοτικού χώρου στην περιοχή Καναλίων δημοτικής κοινότητας Λίμνης

Παράταση θητείας της επιτροπής παραλαβής Προμηθειών, προκειμένου να καλυφθεί η αρίθμ. 6719/14-7-2016 σύμβαση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών

Συμπλήρωση της αρίθμ. 3/2016 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα
«Εξέταση εισήγησης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Πηλίου για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Πηλίου»

Ενημέρωση περί Δασικού Χωριου

Τα δημοτικά Νομικά Πρόσωπα που είναι υπόχρεα να δίνουν στοιχεία στο Μητρώο Φορέων
Προθεσμία μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, για να υποβάλουν τα δημοτικά Νομικά Πρόσωπα στοιχεία στο Μητρώο Φορέων δίνει με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και το Τμήμα παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με έγγραφό τους κάνουν γνωστό ότι η ΕΛΣΤΑΤ με το σχετικό έγγραφο ανακοίνωσε την επικαιροποίηση του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με σημαντικές αλλαγές.

Μεταξύ άλλων υπάρχουν νέα Νομικά Πρόσωπα τα οποία υπάγονται α στο θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο είναι υποχρεωμένα να δίνουν στοιχεία στο Μητρώο. Επιπλέον η υποχρέωση από τριμηνιαία γίνεται μηνιαία.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του υπουργείου τα εν λόγω Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν μηνιαία οικονομικά στοιχεία αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα κατά τον οποίο εντάχθηκαν. Ειδικά για τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2016 «τα μηνιαία στατιστικά δελτία πρέπει να υποβληθούν στην ΒΔ το αργότερο έως και την 25η Ιανουαρίου 2017 προκειμένου οι Φορείς να συμπεριληφθούν στην κατάσταση ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύει η Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και στην αντίστοιχη κατάσταση που δημοσιεύει η Δ/νση Αναφορών, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ.».

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο καθώς και το Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ που είναι υπόχρεα.

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Στο εδώλιο 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι του Ενωτιάδη στις 24 Γενάρη


Από την σελίδα του kireas.org

Στις 24 Γενάρη θα γίνει η δίκη για παράβαση καθήκοντος των 10 Δημοτικών Συμβούλων του Ενωτιάδη που 3 ημέρες πριν το τέλος της θητείας τους (στις 28-12-2010) πήραν παράνομα απόφαση να παραχωρήσουν την χρήση της Σκάλα φόρτωσης Κυμασίου στην ΒΙΟΜΑΓΝ (ΤΕΡΝΑ) για 20 χρόνια (μέχρι το 2031). Η δίκη έχει ήδη αναβληθεί δυο φορές. Η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη από τον εισαγγελέα και ο kireas.org έχει κληθεί σαν μάρτυρας
Λίγο πριν τα Χριστούγεννα δικάστηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας προσφυγή του kireas.org εναντία της Περιφέρειας για τον τρόπο που επέβαλλε την ΒΙΠΕ στο ΓΠΣ Κηρέως. Η απόφαση αναμένεται να καθυστερήσει, Η απόφαση του ΣτΕ για την προσφυγή ενάντια στην ΒΙΠΕ δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Η υπόθεση εκδικάστηκε το Μάιο του 2014

πληροφορίες για την υπόθεση που δικάζονται οι 10 Δημ. Συμβουλοι
http://kireas.org/smf/index.php?topic=1066.0.------------------


Συγκεκριμένα, η εισαγγελική δίωξη αφορά παράβαση καθήκοντος από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κηρέως που 3 μέρες πριν απέλθουν στις 28.12.10 αποφάσισαν (αρ. απ. 135/2010) την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας της σκάλας φόρτωσης στο Κυμάσι σε ιδιωτική εταιρεία για 20 χρόνια (μέχρι το 2031). Η εταιρεία είχε άδεια χρήσης του χώρου της σκάλας φόρτωσης μέχρι τον Οκτώβρη του 2011 και η ανανέωση της θα μπορούσε να περιμένει, δεν ήταν «εξαιρετικά επείγον θέμα». Κατά την περίοδο μεταξύ των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής το δημοτικό συμβούλιο δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις παρά μόνο για εξαιρετικά επείγοντα θέματα (Άρθρο 93 του ν. 3463/2006 και Άρθρο 65 του ν.3852/2010). Η παράνομη λήψη αυτής της απόφασης από το ΔΣ έχει σαν αποτέλεσμα την απόκτηση οικονομικού οφέλους προς όφελος τρίτου προσώπου που θεωρείται σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα στην Ελληνική νομοθεσίαΗ σχετική απόφαση της 28.11.2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Κηρέως

Διαβάστε επίσης

Παράνομο κτίσμα η σκάλα φόρτωσης στο Κυμάσι


Αναβλήθηκαν οι δίκες για παράβαση καθήκοντος των 10 Δημοτικών Συμβούλων θητείας Ενωτιάδη και 15 Συμβούλων θητείας Ψαρρού καθώς και η δίκη του Ψαρρού


Το Branding των δήμων μέσω της Ιστορίας και του Πολιτισμού

Entrance Cannes Film Festival 2016. Picture credit:
Mike Norton (Flickr, creative commons)

# Άρθρο στο The Place Brand Observer της Svetlana Masjutina*
Ο πολιτισμός παίζει ένας από τους βασικούς ρόλους στην διευκόλυνση απόλαυσης αυθεντικών εμπειριών σε ένα τόπο και αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά περιουσιακά του στοιχεία.Πολλές διάσημες πόλεις χρησιμοποιούν με επιτυχία τα πολιτιστικά τους περιουσιακά στοιχεία για να παρακινήσουν τους ανθρώπους να τις επισκεφθούν. Ο Simon Anholt θεωρεί τον πολιτισμό ως ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία του "Brand Hexagon" μιας πόλης - και ως τέτοιο σημαντικό μέρος του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ( το εξήγησε καλά στο βιβλίο του Ανταγωνιστική Ταυτότητα ). Στην πραγματικότητα, ο πολιτισμός έχει την ικανότητα να επηρεάσει και να υποστηρίξει όλες τις συνιστώσες της επωνυμίας μιας πόλης , από τις φυσικές και οικονομικές πτυχές μιας πόλης μέχρι την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Ο πολιτισμός έχει ένα τεράστιο δυναμικό για την προαγωγή της συμπεριφοράς και των αντιλήψεων των κατοίκων και των επισκεπτών . Προσθέτει μια συναισθηματική αξία στην επωνυμία της πόλης. Η πολιτιστική διάκριση ενός τόπου μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα και δημιουργούν αναμνήσεις που, σε συνδυασμό με την προσωπική εμπειρία και τις προσδοκίες, μπορεί να είναι μια ισχυρή κινητήρια δύναμη από την άποψη της συμπεριφοράς των καταναλωτών.
Σήμερα οι πόλεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ενίσχυση της εικόνας τους, την τόνωση της αστικής ανάπτυξης και για να προσελκύσουν επισκέπτες και επενδυτές.Πώς ο πολιτισμός μπορεί να υπηρετήσει την επωνυμία της πόλης. Το παράδειγμα της Βερόνα, Ιταλία

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην περιοχή Βένετο της Ιταλίας, η Βερόνα είναι παγκοσμίως γνωστή για τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά της. Η Τέχνη και τα αρχιτεκτονικά μνημεία που υπάρχουν από τη ρωμαϊκή, τη Μέση Εποχή ,την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία - προστατεύονται ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς - προσελκύει περίπου 750.000 επισκέπτες κάθε χρόνο.

Verona, Italy. Picture credit: Paul Arps (Flickr, creative commons)

Αυτό που είναι ενδιαφέρον στην περίπτωση της Βερόνα, από τη θέση του place branding, είναι η προσέγγιση της πόλης για τη διαχείριση των πολιτιστικών στοιχείων του ενεργητικού της. Παρά το γεγονός ότι οι καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της πόλης με βάση τα κύρια αξιοθέατα που εκπροσωπεί την ιταλική κουλτούρα, η άυλη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του brand είναι αυτό που φέρνει τα περισσότερα απτά οικονομικά αποτελέσματα για την πόλη και βελτιώνει την ποιότητα ζωής.


Στη Βερόνα η διατήρηση του παρελθόντος πηγαίνει χέρι-χέρι με μια καινοτόμο πολιτική για να διατηρηθεί η πολιτιστική προσφορά για το μέλλον . Ο πολιτισμός γίνεται αντιληπτός ως ένα εργαλείο για την ανάπτυξη των δημιουργικών δραστηριοτήτων, οι οποίες κινούν την οικονομική πρόοδο ενός τόπου. Το εύρος και η ποιότητα των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας ενός τόπου έχουν καλά ενσωματωθεί στο σχέδιο δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη της πόλης και υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την τοπική αυτοδιοίκηση και τις επιχειρήσεις.
Οι μοναδικές εμπειρίες της πόλης προβάλλονται συνεχώς από τους τοπικούς DMO ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες και τους κατοίκους να συμμετέχουν σε ενεργό διάλογο όσον αφορά το τουριστικό προϊόν της Βερόνα.

Screenshot Verona destination marketing website

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις εμπειρίες των επισκεπτών, η τοπική DMO διεξήγαγε μια μελέτη με αποτέλεσμα ένα εννοιολογικό χάρτη των χαρακτηριστικών της πόλης που επηρεάζουν άμεσα τις αντιλήψεις των επισκεπτών. Η μελέτη είχε μια βαθιά επίδραση στην ανάπτυξη του εμπορικού σήματος της πόλης, δίνοντας τώρα ίση προσοχή στις αγορές-στόχους των επισκεπτών, των κατοίκων και των επενδυτών. Επιδιώκοντας να προσελκύσει επισκέπτες μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, η Βερόνα έχει αναζωογονήσει την εικόνα της ως ως ένα ζωντανό και δυναμικό μέρος για να ζεις και να επενδύσεις .
Στη μελέτη, η πλευρά της τουριστικής προσφοράς παρουσιάστηκε με ποικίλους παράγοντες: η ασφάλεια, η φιλόξενη στάση, το πράσινο, η καθαριότητα, οι εγκαταστάσεις υγιεινής και οι πεζοδρόμοι επιλέχθηκαν ως οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τις αντιλήψεις των επισκεπτών των τουριστικών αξιοθέατων. Οι παράγοντες στον τομέα των υπηρεσιώνπου λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν :πινακίδες, σημεία πληροφόρησης, πάρκινγκ, σημεία εξυπηρετήσεων, μεταφορικά μέσα και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας. Τα Μνημεία, τα μουσεία και οι εκθέσεις, μαζί με ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων - από την όπερα και το θέατρο ως τη γαστρονομία και τον αθλητισμό - επιλέχθηκαν ως παράγοντες της ελκυστικότητας .
Οι παράγοντες αυτοί στη συνέχεια αναλύθηκαν προσεκτικά μέσα από το πρίσμα της σημασίας τους, κατά προτεραιότητα (επίπεδο σημασίας), το περιθώριο του δείκτη ικανοποίησης και της τιμής-ποιότητας. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης των παραγόντων αυτών ο DMO της Βερόνα ήταν σε θέση να χαρτογραφήσει τις περιοχές βελτίωσης στο πλαίσιο της τουριστικής προσφοράς και να αναπτύξει ένα ισχυρό εργαλείο για τη διαχείριση των αντιλήψεων του επισκέπτη για το brand της Βερόνα.Αυξανόμενη σημασία των εκδηλώσεων στο branding της πόλης

Οι εκδηλώσεις, ιδιαίτερα τα φεστιβάλ και οι θεατρικές παραστάσεις είναι ίσως η πιο αρχαία μορφή της δημιουργικής δραστηριότητας που για πολύ καιρό ήταν μια υπόθεση της πόλης, με στόχο την αναζωογόνηση της οικονομίας και για τη δημιουργία υποδομών . Με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των πόλεων στην παγκόσμια αρένα, οι εκδηλώσεις άρχισαν να χρησιμοποιούνται πιο συχνά ως διαφημιστικό και εργαλείο branding . Όπως οι Richards και Palmer (2010 )υποστήριξαν, οι πόλεις υποβοηθούν όλο και περισσότερο την ανάπτυξη πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων επειδή υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη αίσθηση ότι οι εκδηλώσεις είναι πιο ευέλικτες από ορισμένους τύπους των σταθερών φυσικών υποδομών.Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών

Το Φεστιβάλ των Καννών είναι ένα σύμβολο της τοπικής επωνυμίας. Με πολλούς λαμπερούς γείτονές , αυτό το γραφικό θέρετρο στο νότιο τμήμα της Γαλλίας με πληθυσμό περίπου 73.000 κατοίκους έχει πολλά να προσφέρει. Τέλειες αμμώδεις παραλίες, πολυτελή καταλύματα, καταστήματα παγκοσμίου φήμης και άψογη γαλλική κουζίνα είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες του όλο το χρόνο.

Entrance Cannes Film Festival 2016. Picture credit: Mike Norton (Flickr, creative commons)

Αλλά είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, που έφερε την παγκόσμια αναγνώριση με αυτή την μικρή πόλη και έγινε η μεγάλη ετήσια εκδήλωση τους. Πέραν του ότι είναι μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές υποθέσεις σχετικά με το κύκλωμα της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα των μέσων ενημέρωσης στον κόσμο, στο ίδιο επίπεδο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες .
Για 69 συναπτά έτη στο Φεστιβάλ των Καννών έχει δημιουργήσει μια ατέρμονη συναισθηματική ιστορία, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα του παγκόσμιου κινηματογράφου και της βιομηχανίας της μόδας. Η ατμόσφαιρα των Καννών αναπνέει αστραφτερούς μύθους και αναμνήσεις αδιαχώριστες από την ίδια την πόλη. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων του Μαΐου ο πληθυσμός της πόλης σχεδόν τριπλασιάζεται.
Μια αίσθηση της συν-παρουσίας, του «είμαι εκεί» και η υψηλή ποιότητα της δικτύωσης των εκδηλώσεων είναι οι ισχυρότεροι οδηγοί που προσελκύουν χιλιάδες επιχειρήσεις και επισκέπτες στον τόπο. Προφανώς, το Φεστιβάλ των Καννών παίζει τον καθοριστικό ρόλο στο branding, στο positioning και προώθηση του προορισμού της πόλης. Τα μαλακά και σκληρά αποτελέσματα της εκδήλωσης ενισχύσει την αίσθηση της υπερηφάνειας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των κατοίκων και συμβάλλουν στην αντιληπτή ποιότητα που σχετίζονται με τον προορισμό των επισκεπτών.

Η ικανότητα των εκδηλώσεων για την τόνωση της πολιτιστικής κατανάλωσης μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών και να διαμορφώνουν την χαρακτηριστική εικόνα της διοργανώτριας πόλης είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο μεγάλες πόλεις άρχισαν να βλέπουν τα γεγονότα ως εργαλείο branding.
Για να πετύχει το, γεγονός απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση των πτυχών του χώρου και του χρόνου. Σχεδιασμός προσανατολισμένος στο αστικό τοπίο, τις νέες υπηρεσίες, τη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τα οικονομικά κίνητρα και ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων προώθησης και διαφήμισης, όλα υλοποιηούμενα με κατά νου το δημόσιο συμφέρον , είναι τα σημαντικά μέτρα για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Διαφορετικά, η εκδήλωση θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα για την εικόνα της πόλης . Επισφαλές περιβάλλον, βρώμικοι δρόμοι, έλλειψη στέγασης, χώρο στάθμευσης και εγκαταστάσεις υγιεινής και αφιλόξενοι κάτοικοι μπορούν εύκολα να καταστρέψει τις εντυπώσεις και τις προσδοκίες μιας πολιτιστικής εκδήλωσης, δεν έχει σημασία πόσο λαμπρό είναι. Σε μια τέτοια περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό για την εικόνα και την οικονομία της πόλης.

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Νέα ρύθμιση για οφειλές προς τους δήμους
7

Ρύθμιση για τις οφειλές δημοτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις θα καταθέσει η κυβέρνηση, όπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, στη Βουλή.

«Πρόθεση της κυβέρνησης είναι σε νομοσχέδιο του υπουργείου που αναμένεται να κατατεθεί μέσα στον Ιανουάριο να περιληφθούν διατάξεις οι οποίες θα ρυθμίζουν τις οφειλές των δημοτών στους δήμους», ανέφερε σήμερα 12 Ιανουαρίου ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης στη Βουλή απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΣΥΜΠΑΡ, Βασίλη Κεγκέρογλου.

«Το νομοσχέδιο θα αποτελέσει μια πραγματική ανάσα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών και συμπλήρωσε ότι η ρύθμιση γίνεται ύστερα από συζήτηση «με την ΚΕΔΕ και ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης».

Όπως εξήγησε ο κ. Σκουρλέτης, με τις διατάξεις που θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, θα υπάρχουν βελτιωμένες ρυθμίσεις για τον αριθμό των δόσεων των οφειλών, αλλά και μέριμνα για πιθανές προσαυξήσεις που έχουν δημιουργηθεί. «Με τις νέες ρυθμίσεις θα δοθεί ανάσα και στους δήμους, αλλά και σε αυτούς που έχουν χρεωθεί αυτά τα ποσά», είπε.

Ο Βασίλης Κεγκέρογλου χαιρέτησε την πρόθεση του υπουργού να ρυθμίσει άμεσα το ζήτημα, ενώ από την πλευρά του ο Πάνος Σκουρλέτης δήλωσε πως στα αυτονόητα όλα τα κόμματα μπορούν και πρέπει να έχουν κοινή οπτική.

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Σκουρλέτης: Ώριμες οι συνθήκες για υιοθέτηση της απλής αναλογικής στις Δημοτικές Εκλογές


Στις αλλαγές του εκλογικού νόμου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης σε συνέντευξη του σε εβδομαδιαία εφημερίδα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τον εκλογικό νόμο με τον οποίο θα διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, επισήμανε ότι «είναι ώριμο πλέον να υιοθετήσουμε την απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση, εάν θέλουμε να απελευθερώσουμε τοπικές δυνάμεις, να δώσουμε μια νέα ώθηση, να ενθαρρύνουμε μια νέα δημοκρατική κουλτούρα συνεργασιών και συγκλίσεων. Όλα αυτά, βέβαια, θα τα συζητήσουμε πρώτα απ’ όλα με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης».

Για τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παραδέχθηκε ότι στόχος του υπουργείου είναι «να σταματήσει από φέτος η πορεία μείωσης των πόρων, γιατί πράγματι οι ΟΤΑ έχασαν σημαντικό μερίδιο εσόδων από το 2010 και μετά. Ωστόσο, η κυβέρνηση προσπαθεί να αξιοποιήσει κάθε πρόσθετη δυνατότητα για να βοηθήσει οικονομικά τους ΟΤΑ».

Στο σημείο αυτό ανέφερε ως παράδειγμα την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στην κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ανέφερε ότι έχουν δεσμευτεί 326 εκατ. ευρώ γι’ αυτό τον σκοπό. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «οι ενισχύσεις δίνονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με την υποβολή των απαραίτητων παραστατικών. Είναι μια ουσιαστική στήριξη των ΟΤΑ, αλλά με θετικά αποτελέσματα για την πραγματική οικονομία, καθώς τα χρέη που καλύπτονται είναι προς τον ιδιωτικό τομέα. Αν και η ροή εξαρτάται από τους ίδιους τους δήμους, μέχρι τώρα έχουν αποδοθεί περίπου 60 εκατ. ευρώ και φροντίζουμε να ικανοποιούμε τα αιτήματα το ταχύτερο δυνατό. Αναλόγως, προσπαθούμε να διεκπεραιώνουμε γρήγορα και αιτήματα κάλυψης δαπανών για εργασίες αποκατάστασης ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα και άλλες καταστροφές. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, δίνονται και άλλους είδους ενισχύσεις για εξειδικευμένες δράσεις. Το θέμα είναι μεγάλο. Να προσθέσω μόνο ότι με συγκεκριμένες διατάξεις δίνουμε πραγματική βοήθεια σε μικρούς δήμους και για την αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ».

Καθολική απαγόρευση του κυνηγιού έως 18 Ιανουαρίου σε όλη την Ελλάδα


Την απαγόρευση της θήρας σε όλη την ελληνική επικράτεια από σήμερα έως και τις 18 Ιανουαρίου αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η σχετική απόφαση θα δημοσιευθεί άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, όπως και η πυκνή χιονοκάλυψη και παγοκάλυψη έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους πολλών περιοχών, αλλά και σε πολλά είδη της άγριας πανίδας, με αποτέλεσμα να απειλείται η πληθυσμιακή κατάσταση πολλών σπάνιων και προστατευόμενων ειδών.
Αναζητώντας τροφή, νερό και καταφύγιο σε καταλληλότερα ενδιαιτήματα, πολλά είδη ορνιθοπανίδας έχουν καταφύγει εξαντλημένα σε υγρότοπους και χερσαίες περιοχές της νότιας Ελλάδας, όπου οι καιρικές συνθήκες είναι σχετικά καλύτερες.


Πολλά από αυτά τα είδη πουλιών προέρχονται από τη βόρεια Ευρώπη ή ακόμη και από αρκτικές περιοχές και σπανιότατα εμφανίζονται σε τόσο χαμηλά γεωγραφικά πλάτη, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η αναγνώρισή τους και η διάκρισή τους σε σχέση με τυχόν θηρεύσιμα είδη.
Η απόφαση καθολικής απαγόρευσης της θήρας ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη και τις πολλές διαμαρτυρίες πολιτών από όλη τη χώρα καθώς και καταγγελίες για αυξημένα περιστατικά λαθροθηρίας υπό συνθήκες που η θήρα, ούτως ή άλλως, απαγορεύεται.

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Και ανύπαρκτους νομικούς όρους ψηφίζει το Δημοτικό μας Συμβούλιο


Επειδή για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων που πέρασαν πρόσφατα στο δήμο μας είναι αδύνατη η έκδοση τακτικού εντάλματος,  πρέπει σύμφωνα και με το άρθρο 172 του Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 32 του Β.Δ.17-5/15-6-59 να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
Για να είναι δυνατή η έκδοση τέτοιων ενταλμάτων πρέπει κατά το στάδιο σύνταξης του προϋπολογισµού και στην εισηγητική έκθεση αυτού,  να ορισθούν οι  Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων (Κ.Α.Ε.) οι οποίοι είναι δεκτικοί, για έκδοση εντάλµατος προπληρωµής.

Για να μπορέσει ο δήμος μας να πληρώσει εγκαίρως τα προνοιακά επιδόματα, το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε στις 3/1/17 για να χαρακτηρίσει τους σχετικούς κωδικούς σαν δεκτικούς έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

Η απόφαση όμως εισάγει νέα νομική ορολογία, λογαριασμούς δεικτικούς έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής με κίνδυνο ακύρωσης της απόφασης ή της έκδοσης των ενταλμάτων προπληρωμής.

Η σχετική απόφαση

Η  εννοιολογική διαφορά


δεικτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χρησιµεύει για να δείχνει κάτι 2. ΓΛΩΣΣ. (α)
δεικτική αντωνυµία η αντωνυµία που χρησιµοποιείται, για να δείξει πρόσωπο
ή πράγµα, να το ξεχωρίσει από πλήθος ή σύνολο: οι ~ στη Ν. Ελληνική είναι οι
«αυτός», «(ε)τούτος», «εκείνος», «τέτοιος», «τόσος» (β) δεικτικά (τα) τα
γλωσσικά στοιχεία που δηλώνουν δείξη (βλ.λ.)· π.χ. εγώ - εσύ, εδώ - εκεί,
τώρα - τότε κ.τ.ό.


δεκτικός, -ή, -ό {χωρ. πληθ.} (λόγ.) (+γεν.) αυτός που µπορεί να δεχθεί ή να
γίνει δεκτός, που δεν αποκλείει (κάτι): ~ νους ! ψυχή (ευαίσθητη σε µηνύµατα
και ιδέες) || γενικά, είναι ~ νέων απόψεων και τάσεων ΣΥΝ. επιδεκτικός ΑΝΤ.
ανεπίδεκτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δέκτης].
δεκτικότητα (η) [1786] {χωρ. πληθ.} η τάση ή η ετοιµότητα αποδοχής
(στοιχείων) χωρίς απόρριψη ή αποδοκιµασία: απαιτείται ~ εκ µέρους των
πολιτών, για να περάσουν τα νέα µέτρα.


Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Aπάντηση αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας στον Αποστόλου: Μπορεί να λέει ότι θέλει


Απάντηση στις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης (και υποψήφιου περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας το 2014) Βαγγέλη Αποστόλου που επέρριψε τις ευθύνες για τον αποκλεισμό δρόμων στην Αυτοδιοίκηση, έδωσε μέσω της ΕΡΤ ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Φάνης Σπανός: «Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Εμείς είμαστε εδώ μαζί με τα μηχανήματα της περιφέρειας από την πρώτη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά από την Κύμη που συνεχίζει να παραμένει αποκλεισμένη. Και πρόσθεσε: «Έχω σοβαροτερα πράγματα να κάνω από το απαντάω στην κριτική. Να ανοίγω τους δρόμους».

ΟΓΑ: Οργανωτική δομή, αποστολή, αρμοδιότητες & στελέχωση (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν τα νέα δεδομένα του ΟΓΑ προς την οργανωτική δομή, αποστολή, αρμοδιότητες και στελέχωση του Οργανισμού.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

Έτσι πρέπει να γίνεται η επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών (ΦΕΚ)


Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ως προς την έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

ΦΕΚ

Πότε θα πληρώσει ο δήμος μας τα προνοιακά επιδόματα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου


Το διάστημα από 10 έως 25 Ιανουαρίου 2017 θα πληρωθούν τα προνοιακά επιδόματα για το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016 από τους δήμους όλης της χώρας.


Συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη εγκρίνει συνολικό ποσό 106.929.251,36€ που ήδη έχει κατανεμηθεί στους Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για τα προνοιακά ειδόματα στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο έτους 2016. Όπως γράφει το dikaiologitika.gr, ο κάθε δήμος θα ανακοινώσει διαφορετική ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων.

Ειδικά για τους Δήμους Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φυλής, Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Ασπροπύργου, Μεγαρέων, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κηφισιάς, Χαλανδρίου, Παπάγου-Χολαργού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Πεντέλης και Κορυδαλλού Ν.Αττικής. Δ. Ερέτριας, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Σκύρου Ν.Εύβοιας, Δ. Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτυνας, Μινώα Πεδιάδας, Μαλεβιζίου, Φαιστού, και Χερσονήσου Ν.Ηρακλείου, Δ. Μυλοποτάμου Ν.Ρεθύμνης, Δ. Καλαμαριάς Ν.Θεσσαλονίκης, Δ.Θηβαίων και Τανάγρας Ν.Βοιωτίας οι αποδιδόμενες με την παρούσα απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το χρονικό διάστημα έως και τον Δεκέμβριο του 2016.

Τέλος οι δικαιούχοι Δήμοι θα πρέπει να γνωρίσουν έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017.


Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Κλειστά τα σχολεία του Δήμου λόγω παγετού


Kλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας λόγω του παγετού και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών.

Αιχμές Αποστόλου σε Μπακογιάννη για την αντιμετωπίση της κακοκαιρίας στην Εύβοια

Σημαντική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του μηχανισμού για να αντιμετωπίσει την κακοκαιρία, διαπιστώνει μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, αποτιμώντας την κατάσταση που επικρατεί στην Εύβοια.

Με τη δήλωσή του αυτή ο κ. Αποστόλου αφήνει έμμεσα αιχμές για τον χρόνο και τον τρόπο παρέμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των δήμων και υπογραμμίζει: «Είναι αδιανόητο να κλείνει ένας κεντρικός δρόμος όπως αυτός από το Αλιβέρι μέχρι την Κύμη. Σήμερα που βρέθηκα στην περιοχή μπόρεσα να φτάσω μέχρι το Στόμιο» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αποστόλου αποφεύγει προς το παρόν να κάνει μια αποτίμηση, καθώς όπως λέει «μείζον θέμα σε αυτήν τη φάση είναι να ανοίξουν οι δρόμοι. Τουλάχιστον να ανοίξουν οι κεντρικοί δρόμοι πριν φτάσει και το 2ο κύμα κακοκαιρίας που αναμένουμε?».

Να σημειωθεί ότι ο κ. Αποστόλου ήταν αντίπαλος του περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη στις εκλογές του 2014.

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Ο χιονισμένος δήμος μας (βίντεο και φώτος)

Φωτογραφίες και βίντεο από το facebookΗ γειτονική Σκόπελος


Βγήκαν οι Ερωδιοί στους Ωρεούς σήμερα